naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Ontwerp milieueffectenrapport en ontwerp Vlaams Strategisch Plan voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart om het plan-MER (Milieueffectenrapport) voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 op te stellen. Het ontwerp ligt tot en met 14 maart ter inzage. U kan er tot dan ook uw opmerkingen over geven.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) start vanaf 2023. De voorbereiding van de Vlaamse invulling hiervan, het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027, is al enige tijd terug gestart met onder andere bevragingen en overleg met heel wat stakeholders. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de m.e.r.-procedure (milieueffectenrapportering).

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 13 juli 2021. Nu gaat het plan-MER in openbaar onderzoek. Na het afronden van deze m.e.r.-procedure zal het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Vervolgens wordt datzelfde plan bij de Europese Commissie ter goedkeuring ingediend, zodat het nieuwe beleid op 1 januari 2023 kan starten.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek van het ontwerp van het plan-MER en van het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid  2023 – 2027 loopt van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022.

De volledig verklaarde kennisgeving kan in deze periode geraadpleegd worden via

U kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 - GLB, Ellipsgebouw, 5de verdiep, Koning Albert II-laan 35 bus 40 - 1030 Brussel
  • Via een e-mail naar departement@lv.vlaanderen.be met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER PL0272  - GLB' in de titel
  • Via afgifte aan gemeentebestuur Bertem - dienst omgeving - Tervuursesteenweg 178 - 3060 Bertem
  • via e-mail naar omgeving@bertem.be
Gepubliceerd op donderdag 13 januari 2022
Nieuwsoverzicht