naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Financiële steun voor gezinnen met lage inkomens om energiekosten te betalen

Wie op 30 september 2021 recht had op het sociaal tarief voor elektriciteit krijgt eenmalig een forfait van 80 euro. Daarnaast wordt het tijdelijke recht op het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming verlengd tot en met 31 maart 2022.
Door de uitzonderlijk hoge energieprijzen van 2021 hebben heel wat gezinnen het extra moeilijk om hun facturen voor elektriciteit en/of gas te betalen. De stijging van het sociaal tarief werd dan wel geplafonneerd, de prijsstijging kwam toch hard aan bij kwetsbare gezinnen. Daarom hebben ze eenmalig recht op een bedrag van 80 euro.

Wie heeft er recht op?

Het forfait geldt voor iedereen die op 30 september 2021 genoot van het sociaal tarief voor elektriciteit. En dat zowel voor energieklanten die het sociaal tarief genoten via de automatische toepassing, als voor energieklanten die zelf het sociaal tarief aanvroegen via een papieren attest. 

Hoe krijgt u het forfait?

U krijgt het bedrag rechtstreeks en automatisch van de leverancier die u van elektriciteit voorzag op 30 september 2021. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen. Beschikt uw leverancier over uw rekeningnummer, dan moet u zelfs helemaal niets doen. Als uw leverancier die informatie niet heeft, vraagt hij die op via het gebruikelijke communicatiekanaal (per post of per e-mail). Het is dus aangeraden om te controleren of uw energieleverancier beschikt over uw correcte bankgegevens.
 
U wordt daarover ten laatste op 31 januari 2022 geïnformeerd door uw energieleverancier en het bedrag moet ten laatste 12 werkdagen nadien uitbetaald worden.

Wat als uw leverancier niet meer actief is?

Als u op 30 september 2021 nog klant was bij een leverancier die intussen niet meer actief is, dan wordt er een specifieke regeling voorzien. Uw noodleverancier of de energieleverancier naar wie u zelf bent overgestapt, betalen het eenmalige forfait uit. Wie dat is, hangt af van wie u van energie voorzag op 27 december 2021.
 
Daarnaast moeten gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief zich ook geen zorgen te maken over het tarief van hun contracten. Aangezien de FOD Economie slechts om de 3 maanden over de nodige (nieuwe) gegevens beschikt, wordt de nieuwe energieleverancier ten laatste eind februari op de hoogte gebracht dat u van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas geniet.
 
Daardoor kan het zijn dat u enkele maanden het gewone commerciële tarief moet betalen. Het eventueel teveel aangerekende bedrag krijgt u dan achteraf, met terugwerkende kracht, terug.
 
Uiteraard is het ook de bedoeling dat klanten met een sociaal tarief zo snel mogelijk op zoek gaan naar een nieuwe energieleverancier.

Verhoogde tegemoetkoming wordt verlengd

Energieklanten die in het eerste trimester van 2022 recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming genieten het sociaal tarief tot en met 31 maart 2022. Die maatregel was voor het eerst voorzien van februari 2021 tot en met 31 december 2021, maar wordt nu dus met 3 maanden verlengd.
 
Aangezien de energieleveranciers (en eventueel noodleveranciers) om de 3 maanden geïnformeerd worden, wordt dat voor de meeste energieklanten in februari 2022 automatisch toegepast. Wordt het recht op de verhoogde tegemoetkoming u pas in het eerste trimester toegekend of wordt het dan vernieuwd? Dan wordt de energieleverancier in mei automatisch geïnformeerd. 
 
Gepubliceerd op maandag 10 januari 2022
Nieuwsoverzicht
verwarming

Lees meer artikels over

Deel deze pagina