naar top
Gemeente Bertem

Werken in de Nijvelsebaan

Wegen en Verkeer legt vanaf half mei een dubbelrichtingsfietspad aan op de Nijvelsebaan in Korbeek-Dijle. In de loop van juli starten de werken in de bochten van de Nijvelsebaan om de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers te verhogen. Deze werken zullen verkeershinder veroorzaken.

In afwachting van een grote herinrichting van de N253 voert Wegen en Verkeer enkele ingrepen uit om de veiligheid voor voetgangers te verhogen. Fietsers zullen na de aanpassingen in de bochten ook beter zichtbaar zijn.

In een eerste fase, vanaf 25 april, zal Wegen en Verkeer de parking in Loonbeek recht tegenover de watermolen heraanleggen.

In een volgende fase, vanaf half mei, wordt het dubbelrichtingsfietspad in Korbeek-Dijle aangelegd. Dat zal de Kleine Broekstraat en voetweg 20bis met elkaar verbinden.

In de loop van juli start het afgraven van taluds in enkele bochten van de Nijvelsebaan (N253) in Korbeek-Dijle en Huldenberg. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor de voetgangers en ook de fietsers worden beter zichtbaar.

De werken zullen in de herfst van 2022 beëindigd kunnen worden. 

Hinder voor het verkeer

Omdat er tijdens de werken dicht naast de rijweg wordt gewerkt, zal het autoverkeer beurtelings over één rijstrook moeten rijden. Tijdelijke verkeerslichten regelen de verkeersstromen, ook voor fietsers. Dat betekent dat zowel autoverkeer als fietsers rekening moeten houden met vertragingen. In de werfzone wordt ook een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd.

Meer info en plannetjes

https://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-voetpaden-en-afgraven-taluds-op-sint-jansbergsteenweg/dorpsstraat/nijvelsebaan 

Gepubliceerd op maandag 25 april 2022
Nieuwsoverzicht