naar top
Gemeente Bertem

Een buurtinformatienetwerk (BIN) verhoogt de veiligheid

Het buurtinformatienetwerk is een gestructureerde samenwerking tussen burgers, zelfstandigen, bedrijven en het lokaal bestuur. De samenwerking steunt op drie pijlers: participatie, communicatie en preventie. Zo voorkomen we samen criminaliteit en verhogen we de veiligheid in onze woonomgeving.

Door samen te werken aan de veiligheid binnen de eigen woon- of werkomgeving wordt criminaliteit voorkomen. In woonwijken waar een BIN actief is, ligt de solidariteitsgraad en het samenhorigheidsgevoel hoger. Iedereen kan deelnemen zonder enig risico.

Hoe werkt het?

U sluit zich aan bij het lokale BIN. In Bertem zijn twee BINs actief. BIN Kouter/Grauwe Steenberg is actief voor de wijken rond deze straten, inclusief de Hoogveldbaan. BIN Varenberg is actief in de wijken rond de Vossenstraat, de Dorpsstraat, Groenendaal en de Blokkenstraat. U kan de BINs contacteren voor meer informatie of om lid te worden via binbertem@gmail.com of binvarenberg@outlook.com.

Als u iets abnormaals opmerkt of er gebeurt iets in uw woon- of werkomgeving contacteert u de politie. Op basis van uw melding wordt beslist of het BIN wordt opgestart om iedereen op de hoogte te brengen. Daarnaast wordt het BIN gebruikt voor de verspreiding van niet-dringende preventie- en feedbackberichten.

Zelf een BIN opstarten? 

Wilt u zelf een BIN in uw wijk opstarten? Neem dan even contact met één van de bovenstaande BINs of met de politie en het lokaal bestuur. Zij begeleiden u bij de opstart.

Gepubliceerd op vrijdag 29 april 2022
Nieuwsoverzicht
BIN

Openingsuren & contact

Wijkbureel Bertem politiezone Voer en Dijle

adres
Tervuursesteenweg 1783060 Bertem
Tel. tel.
016 55 12 30
e-mail
Pz.vodi.wijk.bertem@police.belgium.eu

Interventieploegen politiezone Voer en Dijle

adres
Oude Nethensebaan 153051 Oud-Heverlee

Centraal onthaal politiezone Voer en Dijle

adres
Markt 73080 Tervuren
Tel. tel.
016 55 13 55
e-mail
Pz.vodi.onthaal@police.belgium.eu

Deel deze pagina