naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Werken in de Nijvelsebaan gestart!

Wegen en Verkeer is gestart met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad op de Nijvelsebaan in Korbeek-Dijle. In de loop van juli starten de werken in de bochten van de Nijvelsebaan om de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers te verhogen. Deze werken veroorzaken verkeershinder.

In afwachting van een grote herinrichting van de N253 voert Wegen en Verkeer enkele ingrepen uit om de veiligheid voor voetgangers te verhogen. Fietsers zullen na de aanpassingen in de bochten ook beter zichtbaar zijn.

Momenteel wordt het dubbelrichtingsfietspad in Korbeek-Dijle aangelegd. Dat zal de Kleine Broekstraat en voetweg 20bis met elkaar verbinden.

In de loop van juli start het afgraven van taluds in enkele bochten van de Nijvelsebaan (N253) in Korbeek-Dijle en Huldenberg. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor de voetgangers en ook de fietsers worden beter zichtbaar.

De werken zullen in de herfst van 2022 beëindigd kunnen worden. 

Hinder voor het verkeer

Omdat er tijdens de werken dicht naast de rijweg wordt gewerkt, zal het autoverkeer beurtelings over één rijstrook moeten rijden. Tijdelijke verkeerslichten regelen de verkeersstromen, ook voor fietsers. Dat betekent dat zowel autoverkeer als fietsers rekening moeten houden met vertragingen. In de werfzone wordt ook een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd.

Meer info en plannetjes

https://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-voetpaden-en-afgraven-taluds-op-sint-jansbergsteenweg/dorpsstraat/nijvelsebaan 

Gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2022
Nieuwsoverzicht