naar top
Gemeente Bertem

Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 225 euro?

De regering wil de koopkracht van gezinnen ondersteunen. Daarom kent ze gezinnen die met huisbrandolie of propaan in bulk verwarmen een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro toe.

Voor wie?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro netto aanvragen.
 
Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

De toelage van 225 euro wordt enkel toegekend als u een formulier invult. Dat kan zowel online als op papier.
 
Er bestaan twee soorten formulieren. Welke u moet kiezen hangt af van uw woning:

  • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw)
  • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom
     

Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet u zich digitaal identificeren bv. met uw elektronische identiteitskaart of Itsme.
 
Het papieren formulier kan u downloaden van de website van de FOD Economie of aanvragen bij uw leverancier van stookolie of propaan. Het correct ingevulde formulier stuurt u aangetekend terug naar
FOD Economie
Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

U kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen.
 
De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van de aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die u op het formulier invulde.

Welke documenten moet ik bezorgen?

De documenten om uw aanvraag te staven, zijn hetzelfde voor een online aanvraag als voor een aanvraag op papier.

Bij een individuele woning (formulier A) voegt u volgende documenten toe:

  • een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022
  • een bewijs van uw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als u gespreid betaalt en waaruit blijkt dat u in staat bent om te betalen

Daarnaast bezorgt u ook uw rijksregisternummer, bankrekeningnummer (IBAN en BIC), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van uw leverancier en, voor bewoners van een flatgebouw (formulier B), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom.

Voor meer informatie

Overloop zeker eerst de FAQ op de website van de FOD Economie waarin u heel wat antwoorden kan terugvinden.
Is er toch iets niet duidelijk, dan kan u het Contact Center van de FOD Economie contacteren op 0800 120 33 (gratis nummer) of via stookoliecheque@economie.fgov.be.

Hebt u recht op andere premies?

De stookoliecheque van 225 euro is niet de enige maatregel die de regering nam om de koopkracht van de huishoudens te ondersteunen.
 
Door de diversiteit aan maatregelen is het niet altijd gemakkelijk om te weten voor welke u in aanmerking komt. Daarom ontwikkelde de FOD Economie een online vragenlijst waarmee u aan de hand van enkele vragen snel kan nagaan op welke maatregel u aanspraak kan maken.

Gepubliceerd op woensdag 13 juli 2022
Nieuwsoverzicht