naar top
Gemeente Bertem

Samenaankoop voor het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking bij kleine, niet-residentiële gebouwen.

Interleuven wil ook een steentje bijdragen aan een asbestveilig Vlaanderen en organiseert een samenaankoop voor particulieren rond de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking van kleine niet-bewoonde gebouwen zoals een tuinhuis, berghok, kippenhok, garage of open afdak.

Het gebruik van golfplaten, leien, schoorsteenpijpen die asbest bevatten, was tot 1998 gangbaar bij het optrekken van een gebouw. Door de enorme impact van asbest op het milieu en de gezondheid van de mensen is het produceren, verhandelen of (her)gebruik van asbesthoudende materialen al sinds 2001 verboden. De Vlaamse Regering heeft samen met OVAM een asbestafbouwbeleid uitgewerkt om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. 8 gemeenten (Bekkevoort, Bertem, Boutersem, Hoegaarden, Tremelo, Geetbets, Kortenberg en Rotselaar) bieden dit project aan hun inwoners aan.

De werkgroep, bestaande uit geïnteresseerde particulieren van de deelnemende gemeenten, hebben samen beslist om de aannemer met de beste prijs/kwaliteit voor het brede publiek aan te duiden.

Het is de firma All Asbestos Removal Services of afgekort A.A.R.S. uit Heist-op-den-Berg geworden. Deze firma zal instaan voor het afnemen van de asbesthoudende dakbedekking en het opbergen ervan in speciale asbestzakken die inwoners aankopen via de asbestcoach van EcoWerf. Zij komen ook de asbestzakken ophalen en zorgen dat het asbestmateriaal wordt afgevoerd volgens de wettelijke bepalingen.

Stappenplan

  1. Een aanvraag doen via Interleuven.
  2. Een bijkomend inschrijving via EcoWerf om de asbestcoach in te lichten.
  3. De aannemer neemt contact op met de inwoner voor de opmaak van een offerte.
  4. De inwoner maakt foto’s van alle zijden van het te verwijderen dak of maakt een filmpje en stuurt dit naar A.A.R.S. via e-mail naar (asbestverwijderen@aars.be) of via Whatsapp naar 0471 78 04 03
  5. De aannemer maakt een offerte op en bezorgt deze aan de inwoner.
  6. De inwoner beslist zelf of hij/zij de offerte aanvaardt en wil verder gaan met de aannemer. Indien de inwoner beslist om de werken niet te laten uitvoeren, betaalt de inwoner de kost van de opmaak van de offerte.
  7. Indien de inwoner de offerte aanvaardt, zal de asbestcoach van EcoWerf langs komen. Zij verkoopt ook de asbestzakken (30 EUR/zak met een max. van 5 zakken/jaar).
  8. De werken worden uitgevoerd door de aannemer.
  9. De zakken met asbesthoudend materiaal wordt opgehaald door EcoWerf.

In september en oktober 2022 werden hierover meerdere informatievergaderingen georganiseerd. U kan hier de presentatie en de engagementsverklaring tussen de aannemer en de werkgroep nalezen. De engagementsverklaring is een document opgemaakt tussen de aannemer en de werkgroep met voorwaarden en de prijzen.

De online informatiesessie van 13 oktober werd ook opgenomen zodat u ze kan (her)bekijken via de website van Interleuven

Samen maken we Vlaanderen asbestveilig!

Gepubliceerd op donderdag 27 oktober 2022
Nieuwsoverzicht