naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuwe regelgeving bedrijfsafval inzake afvalbeleid vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 moeten ondernemingen verplicht transparante restafvalzakken gebruiken bij de inzameling van bedrijfsrestafval. Bovendien zal de inzamelaar visuele controle uitoefenen en sorteerfouten melden en rapporteren.

De verplichting voor het gebruik van transparante bedrijfsafvalzakken geldt enkel op bedrijfsrestafval dat aangeboden wordt in zakken in een container.

Volgende afvalstromen mogen niet bij het bedrijfsrestafval terechtkomen:

 • klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
 • glasafval;
 • papier- en kartonafval;
 • etensresten en levensmiddelen (nog verpakt voedsel);
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
 • groenafval;
 • textielafval;
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
 • afvalbanden;
 • puin;
 • afgewerkte olie;
 • gevaarlijke afvalstoffen;
 • asbestcementhoudende afvalstoffen;
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
 • afvallandbouwfolies;
 • afgedankte batterijen en accu’s;
 • houtafval;
 • metaalafval;
 • pmd-afval;
 • matrassen
 • recycleerbare harde kunststoffen;
 • geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur);
 • folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking)

Haalt EcoWerf uw bedrijfsafval op?

Het lokaal bestuur besteedt haar afvalbeleid uit aan afvalintercommunale EcoWerf. Ook kmo’s waarvan de hoeveelheid en de samenstelling van het afval gelijkaardig is aan dat van een particulier gezin, kunnen beroep doen op EcoWerf om het afval te laten ophalen.

Laat u uw afval al ophalen door EcoWerf, dan neemt EcoWerf na 1 januari 2023 afval dat wordt aangeboden in niet-transparante zakken in een afvalcontainer niet meer mee. Ook afval uit de bovenvermelde lijst zal worden geweigerd.

Gepubliceerd op donderdag 01 december 2022
Nieuwsoverzicht