naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Lokaal bestuur verkoopt woning in Leefdaal

Het lokaal bestuur Bertem verkoopt 4 percelen gelegen aan de Dorpstraat 551 in Leefdaal. De percelen doen nu dienst als noodwoning en parking. Dien uw biedingsvoorstel ten laatste op 31 januari 2023 om 10 uur in!

We verkopen onze eigendom gelegen in de Dorpstraat 551 in Leefdaal. Het gaat in toaal over 4 percelen gekadastreerd in derde afdeling, sectie F, nrs. 159M, 159N, 159P en 159R, die in hun geheel te koop worden aangeboden.

Op basis van een schatting opgemaakt door erkend landmeter-expert Jonas Artois bedraagt de minimale instelprijs 455.000 euro voor de 4 percelen samen.

Interesse?

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen tot ten laatste 31 januari 2023 om 10 uur een biedingsvoorstel indienen. Dat doet u onder gesloten omslag ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem.

Aan de buitenzijde van de omslag vermeldt u 'Biedingsvoorstel verkoop Dorpstraat 551'. Documenten of bijlagen waarnaar in het biedingsvoorstel verwezen wordt, moeten samen met het biedingsvoorstel én een digitaal exemplaar van het voorstel (op USB-stick) ingediend worden. Het digitaal exemplaar kan ook gemaild worden naar secretariaat@bertem.be.

Beoordeling van de biedingsvoorstellen

De beoordeling van de biedingsvoorstellen van kandidaat-kopers gebeurt aan de hand van 2 criteria:

  1. De voorgestelde prijs voor de aankoop van de 4 percelen samen. De minimale instelprijs bedraagt 455.000 euro, exclusief registratierechten. Dit beoordelingscriterium krijgt een weging van 70 punten.
  2. De beschrijving van eventuele potenties met het oog op een ruimere en meer integrale ontwikkeling in de naburige omgeving van de te verkopen percelen. Bewijsstukken die zekerheid kunnen bieden met betrekking tot de realisatie van eventuele dergelijke potenties worden in positieve zin meegenomen bij de beoordeling van dit criterium, net als voorstellen en bewijsstukken met betrekking tot de realisatie van functies met een meerwaarde op maatschappelijk vlak (kwalitatief openbaar groen, publieke parkeerfaciliteiten…). Dit tweede beoordelingscriterium krijgt een weging van 30 punten.

Er gelden geen specifieke vormvoorschriften inzake de opmaak van een biedingsvoorstel. Kandidaat-kopers moeten in hun voorstel wel duidelijk de totale voorgestelde prijs voor de 4 percelen samen aangeven.

Contact

Voor bijkomende info kan u terecht bij Kris Philips, waarnemend algemeen directeur: kris.philips@bertem.be of tel. 016 49 99 90.

Gepubliceerd op dinsdag 10 januari 2023
Nieuwsoverzicht