naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Duurzamer verplaatsen met nieuw regionaal mobiliteitsplan

Tegen 2030 moeten minstens 40% van de verplaatsingen in de regio rond Leuven duurzamer. Tegen 2050 willen we dat aandeel nog hoger, naar de helft. Hoe? Dat staat in een regionaal mobiliteitsplan. Van 4 september tot 2 november loopt het openbaar onderzoek. Kijk het plan in en geef uw opmerkingen!

Om ons duurzamer te verplaatsen, moeten we meer te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer, met deelwagens of carpoolen en minder de auto nemen.

Er is 4 jaar intensief gewerkt om deze mobiliteitsvisie vast te leggen in een regionaal mobiliteitsplan met een heel pakket aan acties. Op 4 september gaat dit plan in openbaar onderzoek. Dan kan u het inkijken en uw opmerkingen delen.

Samen op de fiets

Om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen, willen we fietsen aangenamer én veiliger maken. Het mobiliteitsplan zet in op fietssnelwegen en bovenlokale fietswegen. Dit vertaalt zich niet alleen in goed aangelegde en bewegwijzerde fietsvoorzieningen, maar ook in extra deelfietsen, fietsenstallingen en herstelpunten. We willen een ware fietscultuur installeren, met de fiets als logisch en efficiënt alternatief!

Openbaar vervoer voor iedereen

Op een aantal assen tussen stedelijke gebieden wordt een sterker aanbod van openbaar vervoer uitgebouwd en zal ook de doorstroming verbeteren. De meer landelijke omgevingen bedienen we optimaal met vervoer op maat. Zo bieden we openbaar vervoer op maat van iedereen. Een beter treinaanbod en het nieuwe station Haasrode maken van de trein een aantrekkelijk alternatief. Op een aantal locaties komen er extra deelwagens en deelfietsen. Zo kan u uw treinrit combineren met een andere duurzame verplaatsing om op bestemming te geraken.

De juiste weg voor uw trip

Autoverkeer wordt veiliger en vlotter door de verkeersdruk op lokale wegen en woonstraten te verminderen en in te zetten op andere verkeersroutes. Een duurzamer parkeerbeleid zorgt voor woon- en handelskernen die leefbaarder zijn. Elke stad of gemeente kan dit op maat concreet maken.

Vrachtverkeer bundelen

Doorgaande vrachtroutes en specifieke aanrijroutes naar de bedrijventerreinen worden vastgelegd. Zo zal de druk van vrachtverkeer op stedelijke gebieden en dorpskernen structureel verminderen.

We willen bedrijven groeperen op bedrijventerreinen die toegang bieden voor alle vervoersmogelijkheden. Zo vermindert de druk van het vrachtverkeer op de regio.

Openbaar onderzoek van 4 september tot en met 2 november 2023

Sinds 2019 is de Vervoerregio Leuven één van de 15 regio’s waar het Vlaamse Gewest, 31 gemeenten, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, De Vlaamse Waterweg, De Werkvennootschap, het Departement MOW, NMBS, Infrabel en tal van andere actoren de krijtlijnen uitstippelen hoe we ons we duurzamer zullen verplaatsen voor de komende 10 jaar.

Het Regionaal Mobiliteitsplan formuleert de toekomst van mobiliteit voor de vervoerregio op maat van alle verplaatsingen en vervoersmogelijkheden.

In dit ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het ontwerp plan-MER. Dat beschrijft de mogelijke milieueffecten van het ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 4 september tot en met 2 november 2023 kan u het voorlopig ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Leuven inkijken:

Opmerkingen kunt u uiterlijk tegen 2 november 2023 bezorgen:

Zie ook:

Gepubliceerd op vrijdag 11 augustus 2023
Nieuwsoverzicht
Vervoerregio Leuven

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Lees meer artikels over

Deel deze pagina