naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek herziening RUP Centrum

Bekendmaking van het openbaar onderzoek beperkte herziening van de stedenbouwkundige voorschriften van het ‘RUP Centrum'.

De omgevingsambtenaar van het lokaal bestuur van Bertem stelt vast dat het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Centrum’, goedgekeurd door de deputatie van
Vlaams-Brabant op 9 juli 2009, aan een beperkte herziening toe is.

Het planinitiatief betreft een beperkte herziening van de stedenbouwkundige
voorschriften van het ‘RUP Centrum’. De doelstelling van deze gedeeltelijke herziening is
om het RUP aan te passen naar nieuwe noden en inzichten die vandaag heersen, zonder
de goede ruimtelijke ordening in het gedrang te brengen. Zo blijft het RUP een belangrijk
onderdeel van het beschikbaar ruimtelijk ordeningsinstrumentarium om kwaliteitsvolle
realisaties te bewerkstelligen. Deze gedeeltelijke herziening van het RUP reikt een
geactualiseerd, robuust, rechtszeker en gedragen kader aan voor het
vergunningenbeleid.

De herziening wordt openbaar gemaakt van 1 november t.e.m. 30 november
2023.

Tijdens het openbaar onderzoek ligt de voorgenomen herziening ter inzage in het
gemeentehuis en kan geraadpleegd worden op de website van de gemeente.
Opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk (lokaal bestuur Bertem,
Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem) of digitaal (omgeving@bertem.be) worden
ingediend.

De publicatie van de bekendmaking van het openbaar onderzoek beperkte herziening van
de stedenbouwkundige voorschriften van het ‘RUP Centrum’ werd tevens gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2023.

Gepubliceerd op woensdag 01 november 2023
Nieuwsoverzicht
Plannen

Deel deze pagina