naar top
Gemeente Bertem

Ondertussen in Leefdaal: nutswerken

Op 17 januari 2024 was er een coördinatievergadering met alle nutsmaatschappijen. De voorbereidingen lopen in een constructieve sfeer van samenwerking, maar er zijn nog een aantal zaken uit te klaren. Vermoedelijk starten de nutswerken eind februari, begin maart.

We weten op dit ogenblik nog niet wanneer de nutswerken exact zullen starten. De hoofdaannemer is nog verder aan het afstemmen met elke nutsmaatschappij apart en zal nog enkele proefsleuven maken in het stuk Boskee - Neerijse steenweg. Wel weten we al dat dit vermoedelijk eind februari, begin maart zal zijn.

Gevolgen voor het verkeer

Wanneer ze overdag in de Dorpstraat aan het werk zijn, zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Ook de bussen van De Lijn zullen tijdens deze werken worden omgeleid. Dit is het gevolg van de zeer smalle straat en de hoeveelheid leidingen die een plaats moeten krijgen onder voetpad en wegdek. Het plaatselijk verkeer zal worden omgeleid. De precieze omleidingen worden in overleg met aannemer en politie vastgesteld en zo tijdig mogelijk gecommuniceerd.

We verwachten dat de werken tussen Boskee - Neerijse steenweg maximaal 3 maanden zullen duren inclusief de aansluitingen aan de woningen. Tijdens de aanlegwerken zouden er geen onderbrekingen stroom/internet/water mogen zijn, behalve bij een lek of geraakte kabel. Enkel wanneer de aansluiting aan de woning of een handelspand gebeurt, zal er vanzelfsprekend even een onderbreking zijn. Hiervoor spreken de nutsmaatschappijen met elke woning/pand een moment af.

Wanneer de sleufwerken net voor de woning/garage bezig zijn, zal er geen doorgang zijn naar de (ondergrondse) garage. Ervoor/erna doet de aannemer het mogelijke om de woningen bereikbaar te houden. Auto’s die ’s avonds en ’s nachts op straat geparkeerd staan, moeten ’s morgens weg zijn. Dit geldt ook voor wagens in garages die tijdens de dag worden gebruikt. Voor leveringen overdag bij handelspanden spreken de handelaars af met de werfleider ter plaatse hoe en langs waar dat best gebeurt op dat moment.

Voor de Neerijse steenweg kennen we de exacte planning op dit ogenblik ook nog niet. Wel hebben de nutsmaatschappijen aangegeven dat het mogelijk moet zijn om hier te werken met mobiele verkeerslichten, zodat er nog plaatselijk verkeer mogelijk is tijdens de werken.   

Voor de werken aan het Dorpsplein, die worden uitgevoerd door de bouwheer van de nieuwbouw, is er opnieuw vertraging door een geschil met een aannemer. Er wordt momenteel verwacht dat er pas in februari gestart kan worden. In principe is de hinder van deze werken gering, want de werken situeren zich enkel op het plein zelf.

Zodra de hoofdaannemer de afstemming met elke nutsmaatschappij heeft afgerond, geven we meer details, waaronder uiteraard ook de te volgen omleidingen.

Meer info

Gepubliceerd op donderdag 25 januari 2024
Nieuwsoverzicht