Rechtspositieregeling (RPR) voor het gemeentepersoneel

Raadpleeg hieronder de RPR voor het gemeentepersoneel, laatst gewijzigd en goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2017.