Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg

Door de verdichting van de woonkernen neemt het oprichten van meergezinswoningen gestaag toe waardoor de parkeerdruk op het openbaar domein sterk vergroot. Om een antwoord te bieden aan deze problematiek heeft de gemeenteraad in oktober 2016 de gemeentelijke verordening betreffende het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg definitief vastgesteld.

Deze verordening bepaalt dat je het nodige aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen moet voorzien wanneer je nieuwe gebouwen wil optrekken, bestemmingswijzigingen, herbouwingswerken of bepaalde verbouwingswerken wil uitvoeren, een woning wil opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor huisvesting wil opsplitsen.

De normen voor het minimaal aantal te realiseren parkeerplaatsen en fietsenstallingen bedragen:

Eengezinswoningen

 • 2 parkeerplaatsen voor een woning van maximum 200 m² vloeroppervlakte
 • 1 bijkomende parkeerplaats voor een woning groter dan 200 m² vloeroppervlakte
 • 1 bijkomende parkeerplaats voor bezoekers als er ter hoogte van de woning en over een lengte van 100 m voor en na de perceelsgrenzen van de woning parkeren niet mogelijk is of niet toegestaan is
 • minimum evenveel fietsenstallingen als aantal slaapkamers

Meergezinswoningen en groepswoningbouw met uitzondering van studio’s

 • 2 parkeerplaatsen per woongelegenheid tot en met 200 m² vloeroppervlakte
 • 3 parkeerplaatsen per woongelegenheid groter dan 200 m² vloeroppervlakte
 • per begonnen schijf van 5 woongelegenheden 1 bezoekersplaats
 • miniumum evenveel fietsenstallingen als aantal slaapkamers

Studio’s (maximale bewoonbare vloeroppervlakte van 45 m²)

 • 1 parkeerplaats
 • 2 fietsenstallingen per studio

Sociale woningen

 • 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid
 • 2 fietsenstallingen per woongelegenheid

 Assistentiewoningen

 • 1 parkeerplaats per 3 assistentiewoningen, vermeerderd met 1 parkeerplaats per schijf van 10 assistentiewoningen.
 • 1 fietsenstalling per 5 assistentiewoningen


Ook voor warenhuizen, winkels, bedrijven, feestzalen, kinderkribben…worden normen opgelegd voor parkeerplaatsen en fietsenstallingen, afhankelijk van de oppervlakte en de aard van bedrijvigheid.

De deputatie van Vlaams-Brabant heeft deze verordening op 15 december 2016 goedgekeurd. Op 13 januari 2017 werd de verordening bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad en is dus van kracht vanaf 24 januari 2017.

Raadpleeg de parkeerverordening hieronder.

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina