Aanleg wegenis- en rioleringswerken Het Blok

Stand van zaken

Op 30 januari start aannemer V&V Infra uit Diest met de wegenis- en rioleringswerken van Het Blok.

De graafmachine voor de uitvoering van de grondwerken werd al aangevoerd en de wegenis ook al uitgezet. Eerst wordt de teelaarde afgegraven en de werfzone afgezet. Vervolgens start de aannemer met de rioleringswerken.

Om de riolering te kunnen aansluiten op het rioleringsstelsel van het Gemeenteplein is het noodzakelijk dat een klein deel van het plein wordt opgebroken. Hiervoor zullen enkele parkeerplaatsen op het Gemeenteplein tijdelijk buiten gebruik zijn.  

Het werftransport zal verlopen via de parking aan de Tervuursesteenweg. Hiervoor wordt de parking afgesloten voor alle verkeer, met  inbegrip van voetgangers en fietsers. Op 20 februari start de technische dienst met de aanleg van een tijdelijke parking aan de Tervuursesteenweg tussen de woning nr. 121 en de bloemisterij Desie.

Projectinformatie

Het project omvat de aanleg van een nieuwe weg voor het huisvestingsproject ’t Blok. Samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen realiseert de gemeente de infrastructuurwerken voor het huisvestingsproject.

Aannemer V&V Infra kreeg het aanvangsbevel op 17 mei 2016, maar door onvoorziene problemen met de rioleringsplannen moesten deze aangepast worden en werd ook de planning gewijzigd. De werken werden daarom geschorst tot eind januari 2017 en worden nu hervat.

De uitvoering verloopt in 2 fasen:

  • Fase 1: 80 werkdagen voor aanleg riolering en rijbaan inclusief toplaag en boordstenen
  • Fase 2: 30 werkdagen voor de aanleg van voetpaden, de brandweg in geprefabriceerde bedrijfsvoerplaten en plaatsen geprefabriceerde verkeerskussens

Tussen de twee fases door worden de nutsleidingen geplaatst en de wooneenheden gebouwd. De periode tussen het einde van fase 1 en begin fase 2 wordt ingeschat op 2 jaar.

Om de nieuwe wooneenheden van elektriciteit te voorzien, plaats Eandis ook een nieuwe elektriciteitscabine naast het woningproject.

De riolering is een gescheiden stelsel en het overtollige regenwater zal eerst in twee bufferbekkens worden opgevangen vooraleer het naar de Voer wordt afgevoerd. De rijbaan is een asfaltweg en de voetpaden worden in betonstraatklinkers aangelegd. Twee rijbaankussens zullen dienst doen als snelheidsremmer.

De voetgangers krijgen een verharde verbindingsweg tussen de Tervuursesteenweg en het Gemeenteplein die loopt over de brandweg op de huidige parking, via de verlegde voetweg nr. 51 langs de achtertuinen van de nieuwe woningen naar het Gemeenteplein.

Start van de werken

Openingsuren & contact

Toezichter investeringswerken

Tel. tel.
0495 27 99 99 (ook buiten de openingsuren)
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
toezichter@bertem.be