Tussenkomst speelplein- en vakantiekamp

Om alle kinderen van onze gemeente de kans te geven deel te nemen aan deugddoende ontspanning, verleent het OCMW een tussenkomst van 50% in de deelnamekost van jeugdkampen, speelpleinen, trektochten voor jongeren...

Voor wie

 • Gezinnen met minstens één deelnemend kind en een bescheiden inkomen
 • De kinderen moeten in Bertem ingeschreven zijn bij de aanvrager(s).
 • Het belastbaar inkomen en het aantal personen ten laste bepalen het al dan niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.
  ( zie onderstaande tabel: 0 = geen recht, X = wel recht)
   aantal personen ten laste        
belastbaar inkomen +
niet belastbaar vervangingsinkomen  
1

 < 14 347,22 euro x x
 14 347,23 – 17 217,10 euro 0 x x x x x x
 17 217,11 – 20 085,89 euro 0 0 x x x x x
 20 085,90 – 22 955,77 euro 0 0 0 x x x
 22 955,78 – 25 825,65 euro 0 0 0 x x
 25 825,66 – 28 694,44 euro 0 0 0 0 0 x x

O = Geen recht | X = Wel recht

Toelagen

De maximum jaarlijkse tussenkomst is bepaald op 500 euro per jaar en per kind.

Meebrengen

 • attest deelname met vermelding van de kostprijs en het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
 • uw inkomen in de loop van dit jaar veranderde:
  • de inkomensbewijzen van de laatste drie maanden
  • bewijs van genoten vakantiegeld voor het lopende jaar

Openingsuren & contact

Zorg en welzijn

Deel deze pagina