Rioleringswerken Dorpstraat, Borsstraat, Parijsstraat, Leuvenstraat en Oude Leuvensebaan

Binnenkort wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Dorpstraat (nr. 1 tot Parijsstraat), Borsstraat, Parijsstraat, Leuvenstraat en de Oude Leuvensebaan.  

De gemengde riolering (regenwater en afvalwater) is momenteel gedeeltelijk aangesloten op het zuiveringsstation van Leuven en gedeeltelijk op de Voer. Met het gescheiden rioleringsstelsel wordt het regenwater afgekoppeld van het rioolwaterzuiveringsstation en het afvalwater wordt afgekoppeld van de waterloop.

Het probleem zijn de grote opvangroosters voor het regenwater. Via deze roosters wordt regelmatig leem mee gespoeld waardoor de pompen aan de Egenhovenstraat verstoppen. Daarom zullen de roosters en het regenwater langs het tracé (rijweg / daken / opritten) apart worden opgevangen en terug aangesloten op de Voer.

In deze straten wordt een nieuwe regenwaterleiding aangelegd. De bestaande riolering blijft behouden voor het afvalwater en wordt waar nodig vernieuwd. Alle woningen langs het tracé moeten zich gescheiden aanbieden. Het wegdek (rijweg, voetpad, berm) wordt hersteld/vernieuwd in de bestaande verharding.  

Infovergaderingen

Op 1 februari 2018 werd een eerste infovergadering georganiseerd door Aquafin (de aanbestedende overheid) waarbij ook Infrax (de rioolbeheerder), de afkoppellingsdeskundige van Infrax en het studiebureau Evolta aan het woord kwamen. Hun presentaties vindt u hieronder.

Voor de werken starten zullen de nutsmaatschappijen nog hun leidingen vernieuwen.

Start van de rioleringswerken

De voorzien startdatum (tussen november 2018 en januari 2019) werd niet gehaald gezien de initiële aanbestedingsprocedure werd stopgezet wegens onaanvaardbare prijzen. Een nieuwe aanbestedingsprocedure werd opgestart. De rioleringswerken zullen pas vermoedelijk starten in augustus 2019. De werken zullen ongeveer 1 jaar duren. Maar eerst wordt een tweede infovergadering georganiseerd waarbij ook de aannemer aanwezig zal zijn.

Openingsuren & contact

Openbare werken

Tel. tel.
016 49 97 75
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
openbarewerken@bertem.be

Winterwachtdienst

Tel. tel.
0477 94 04 09

Toezichter investeringswerken

Tel. tel.
0495 27 99 99 (ook buiten de openingsuren)
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
toezichter@bertem.be
Wie werkt op deze dienst?