AVG voor KMO's

De Europese General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt wat u wel - en vooral niet - mag doen met persoonsgegevens van uw medewerkers en uw klanten. Met persoonsgegevens bedoelt Europa alle informatie waarmee iemand geïdentificeerd kan worden: een naam, een adres, telefoonnummer, maar ook loongegevens of medische gegevens.

Voorbereiding in 13 stappen

De AVG trad op 24 mei 2016 in werking. Bedrijven en organisaties krijgen evenwel tot 25 mei 2018 om zich aan de nieuwe regelgeving aan te passen. In de onderstaande brochure van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) wordt dit in 13 stappen samengevat.

Helemaal nieuw is de AVG natuurlijk niet! Veel van haar basisprincipes en concepten vinden we al terug in de actuele Belgische Privacywet. Dus wie vandaag al voldoet aan de huidige wetgeving zal deze benadering als geldig uitgangspunt kunnen nemen voor de implementatie van de AVG. Toch zijn er enkele nieuwigheden en aanzienlijke verbeteringen die de huidige aanpak licht zullen wijzigen.

Specifiek voor KMO's

De onderstaande brochure specifiek voor KMO's geeft een overzicht van de voornaamste rechten en plichten die voortvloeien uit de AVG en die relevant zijn voor KMO’s.

Het is echter niet mogelijk om een brochure op te stellen die beantwoordt aan de specifieke noden van iedere individuele KMO. Daarom nodigt de CBPL de sectorfederaties uit om dit basisdocument verder uit te werken en af te stemmen op de specificiteit van hun sector (in de vorm van templates, gedragscodes, richtsnoeren…).

Bron: www.privacycommission.be