Geslachtswijziging

U kan aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar u bent ingeschreven als u

  • de voortdurende en onomkeerbare overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan het geslacht dat vermeld is in de geboorteakte
  • en als u uit medisch oogpunt lichamelijk aan dat andere geslacht bent aangepast.

Wat meebrengen

Een verklaring in het Nederlands van de psychiater en de chirurg waaruit blijkt dat u:

  • de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan het geslacht dat vermeld is in de geboorteakte
  • een chirurgische geslachtsaanpassing heeft ondergaan die u in overeenstemming heeft gebracht met dat andere geslacht waartoe u overtuigd bent te behoren
  • niet meer in staat bent om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken

Na de aangifte en op voorlegging van deze stukken maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte met vermelding van het nieuwe geslacht op.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt deze akte binnen de drie dagen over aan de procureur des Konings van de rechtbank van eerste aanleg. De akte aangaande de vermelding van het nieuwe geslacht wordt definitief na inschrijving in het register van de geboorteakten. Dit is na negentig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de akte werd opgemaakt (verhaaltermijn van zestig dagen + dertig dagen na de verhaaltermijn). Als er verhaal tegen de akte werd ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg, kan deze termijn verlengd worden.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel. tel.
016 49 99 93
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
burgerzaken@bertem.be
Wie werkt op deze dienst?

Deel deze pagina