Rechtspositieregeling (RPR) voor het OCMW-personeel

Raadpleeg hieronder de RPR voor het OCMW-personeel, laatst gewijzigd en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 29 juni 2017.