Jo Maes

Jo Maes is graag creatief bezig. Hij is de auteur van het kinderverhaal 'Wolvendal', een pleidooi voor een sobere en solidaire samenleving. Schilderen is één van zijn passies, daarnaast zet hij zich graag in voor maatschappelijke thema's als armoede, gezondheid, welzijn, luchtkwaliteit... Hij is de bezieler van 'Bertem Bomendorp', een artistiek en maatschappelijk project met als concrete doelstelling 2000 extra bomen te kunnen planten in de prachtige gemeente Bertem.

De schilderijen van Jo worden gekenmerkt door een fel en hevig kleurgebruik waarmee de kunstenaar zijn eigen leefwereld creëert. De werken zijn doorgaans abstract en vinden, zowel wat de expressie als de onderliggende filosofie betreft, aansluiting bij de Cobra-kunstenaars.

Jo Maes - soswelzijn@yahoo.com 

  • foto: Jo Maes 2.JPG
  • foto: Jo Maes 3.JPG
  • foto: Jo Maes 4.JPG
  • foto: Jo Maes 5.JPG
  • foto: Jo Maes 6.JPG
  • foto: Jo Maes.JPG
werk van Jo Maes

Deel deze pagina