Klachten en meldingen

Bent u ontevreden over de dienstverlening, de manier waarop u behandeld bent, de termijn waarbinnen iets werd afgeleverd, de werkwijze, iets wat niet werd uitgevoerd... Meld het ons! We willen immers graag leren uit onze fouten en herhaling voorkomen.

Een klacht is geen

 • melding - problemen die u het gemeentebestuur meedeelt, zullen wij uiteraard ook oplossen, maar we behandelen ze niet zoals een klacht.
 • vraag om informatie, suggestie, petitie, voorstel van burgers
 • formele beroepen en bezwaren
 • algemene klachten over de regelgeving, het (al dan niet) gevoerde beleid, beleidsvoornemens of -verklaringen
 • werking of beslissingen van de politieke instellingen
 • bestaande klacht die al afgehandeld is
 • lopend juridisch dossier
 • anonieme klachten
 • klachten over oude problemen (ouder dan 1 jaar)

Hoe

U maakt de klacht of melding over

 • via klachten@bertem.be of meldingen@bertem.be
 • per brief: Tervuursesteenweg 178, 3060 Bertem
 • per fax: 016 49 07 25
 • telefonisch: 016 49 97 70
 • mondeling aan elk loket
 • via ons webformulier

Reglement

Alle klachten over de ambtelijke organisatie en dienstverlening worden behandeld volgens het reglement ‘klachtenbehandeling' dat de gemeenteraad heeft goedgekeurd.

De klachtenprocedure is van toepassing op het gemeentebestuur (gemeentepersoneel en politieke mandatarissen). Ze is niet van toepassing op de lokale politie, het OCMW en andere overheden.

Afhandeling

U ontvangt een ontvangstmelding binnen de 10 kalenderdagen na registratie. Ten laatste 45 dagen na de registratie krijgt u bericht over de uitkomst van uw klacht. In eerste instantie proberen we uiteraard uw klacht rechtstreeks met u op te lossen. Desnoods wordt de fout zo snel mogelijk rechtgezet.

Uiteindelijk kan uw klacht leiden tot een verontschuldiging, rechtzetting of oplossing. Intern proberen wij te voorkomen dat dezelfde fout zich opnieuw voordoet.

Ook als u een melding doet, wordt het probleem zo snel mogelijk opgelost. U ontvangt geen ontvangstmelding, maar wel een antwoord met de eventuele oplossing van het probleem.

E-loket

Openingsuren & contact

Klachten en meldingen

Wie werkt op deze dienst?

Deel deze pagina