Quick wins Nijvelsebaan

Toestemming aanleg voetpad en/of verplaatsen paal op privé-eigendom N253

In het najaar van 2020 zal aannemer Willemen starten met enkele aanpassingswerken op de N253 en de (her)aanleg van enkele stukken voetpad. Voor de aanleg van het voetpad worden geen innames gedaan, maar vragen we de toestemming voor deze werken aan de eigenaars van die gronden. Om de werken tijdig te kunnen starten, ontvangen we die toestemming graag voor 31 juli 2020.

Er is al vele jaren sprake van wegenwerken die het Agentschap Wegen en Verkeer plant voor de N253 in Bertem en Huldenberg. Dit zou de N253 in de eerste plaats veiliger maken voor de zachte weggebruiker. In een eerste fase zijn 29 woningen onteigend en afgebroken en een aantal bochten aangepast. In volgende fases zouden de voortuinen in Korbeek-Dijle, Loonbeek en Neerijse ingenomen worden. Deze innemingsplannen zijn opgemaakt, maar het budget is hiervoor nog steeds niet voorzien. Vooruitzichten in dit dossier op middellange of lange termijn zijn niet gekend.

Eind 2016 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer aangegeven dat ze wil overgaan tot de realisatie van enkele quick-wins als voorafname op de grote heraanleg om zo de verkeersveiligheid op de N253 te verhogen. De gemeenten Bertem en Huldenberg hebben van deze opportuniteit gebruikgemaakt om samen met de quick-wins ook voetpaden in betonstraatstenen te laten aanleggen waar dit mogelijk is. Dit gaat dan over het koppelen van 2 stukken voetpad of het vervangen van een voetpad in slechte staat of in halfverharding. Op grondgebied Bertem gaat het over ca. 875m voetpad dat we verspreid over het traject willen aanleggen.

De perceelsgrens ligt op de rand van de weg. Voor de aanleg van deze voetpaden, aanliggend aan de rijweg, worden nog geen innames gedaan. Wel vragen we aan de eigenaars de toestemming om dit voetpad te mogen aanleggen op hun eigendom. Enkele elektriciteits- of verlichtingspalen die nu in het midden van het voetpad zouden komen, worden ook best verplaatst buiten het voetpad. Om deze verplaatsing op privéterrein te mogen doen, heeft nutsmaatschappij Fluvius de toestemming van de eigenaar nodig.

Als private eigenaar zal u geen financiële bijdrage moeten leveren voor de aanleg van het voetpad of het verplaatsen van een elektriciteits- of verlichtingspaal. Daarnaast is het ook niet mogelijk om aanspraak te maken op een meerwaarde die voortvloeit uit de aanleg van dit voetpad op privéterrein als AWV later eventueel zou overgaan tot onteigening van de voortuinstrook.

Momenteel loopt een tweede openbaar onderzoek voor het bekomen van de omgevingsvergunning. Een eerste vergunningsaanvraag werd geweigerd. Als de omgevingsvergunning wordt bekomen, zullen de werken in het najaar starten. De concrete planning van deze werken wordt nog toegelicht in een infobrief van AWV. Eigenaars kunnen hun toestemming sturen naar investeringsprojecten@bertem.be of gemeente Bertem, dienst investeringsprojecten, Tervuursesteenweg 178 te 3060 Bertem. Zonder deze toestemming kan/mag de aannemer of Fluvius niet werken naast de rijweg. Graag hadden we die toestemming schriftelijk ontvangen voor 31 juli 2020.

Meer info

Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst investeringsprojecten via investeringsprojecten@bertem.be of 016 49 97 75. De plannen zijn hieronder raadpleegbaar of liggen ter inzage aan het onthaal van het gemeentehuis.

Nijvelsebaan N253

Openingsuren & contact

Investeringsprojecten

Deel deze pagina