Regionaal Landschap Dijleland

Regionaal Landschap Dijleland vzw zorgt voor het landschap in het Dijleland. Voor en samen met de inwoners en bezoekers van de streek. Daarom voert het projecten uit op zowel particuliere als openbare eigendommen. De aanleg en het herstel van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen, knotbomen en hoogstamboomgaarden staan hierbij centraal. Het RLD werkt niet alleen aan landschapszorg, maar ook aan het behoud van klein historisch erfgoed.

Eigenaars van een lapje grond waar best nog wat ruimte is voor natuur kunnen contact opnemen met het Landschapsteam van RLD. Als u voldoet aan de projectvoorwaarden kan u genieten van wat hulp en een aardige subsidie.

Regionaal Landschap Dijleland vzw
Interleuvenlaan 64, 3000 Leuven
Tel. 016 40 85 58, info@rld.be, www.rld.be


Lees de meest recente Landschapskrant online.

Deel deze pagina