Tijdelijke verkeersmaatregelen + veel gestelde vragen hierover

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Eenrichtingsverkeer in de Dorpstraat

 • De Dorpstraat richting Vossem tussen huisnummer 544 en huisnummer 514 wordt eenrichtingsverkeer.
 • De handelaars blijven bereikbaar.
 • Voor de bussen van De Lijn wordt een uitzondering gemaakt.
 • De (parking van de) Vlieg-In en de Kiss&Ride voor GBS Leefdaal blijven bereikbaar vanuit Bertem.
 • De Parochieweg en het voetpad van de Dorpstraat ter hoogte van de school aan de zijde met even huisnummers worden afgesloten. Aan de oversteekplaatsen ter hoogte van de gemeenteschool en ter hoogte van huisnummer 524 moeten voetgangers oversteken. 

Toegang(en) tot de school 

De doorgang voor stappers en trappers blijft gevrijwaard. Het werfverkeer wordt geweerd tijdens de piekuren van de school.

De ingang van de school via de Parochieweg is niet meer toegankelijk omdat hier de werf wordt opgebouwd. De toegang via de Dorpstraat blijft wel bereikbaar. Een extra toegang tot de school is voorzien achteraan de huidige parking in 2 richtingen via het brugje over de Voer. Ook de Dorpstraat is via deze weg bereikbaar. 

Kortparkeren in de L. Van Buekenhoudtstraat

Om een goede doorstroming te garanderen, is er in de L. van Buekenhoudtstraat een zone voor kortparkeren van maximum 15 minuten. Er geldt eenrichtingsverkeer richting de Kruiskouter en ook het onderste deel van de Kruiskouter (tussen huisnummers 2 en 4) wordt eenrichtingsverkeer richting de A. Devriesestraat. In de Mezenstraat geldt een parkeerverbod.

Gebruikers van de zone voor kortparkeren bereiken de school te voet en met de fiets via het Voerwegje en de brug over de Voer. Na schooltijd begeleidt het personeel van GBS Leefdaal op gezette tijdstippen de kinderen naar de zone voor kortparkeren. 

Vlieguit

 • De paaltjes in de Vlieguit, werden weg gehaald op 1 september 2023.  
 • Het smalle gedeelte van de Vlieguit tussen Dorpstraat en Nollekensstraat (waar de paaltjes stonden) is nu een eenrichtingsstraat richting Neerijse steenweg.

De meest actuele verkeersmaatregelen leest u in ons nieuwsoverzicht.

Veel gestelde vragen

 • Wordt in de Mezenstraat een inname openbaar domein gratis door het tijdelijke parkeerverbod?
  Als u het openbaar domein wil innemen voor werken aan uw huis, tuin… dan hebt u hier altijd een vergunning voor nodig. De inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het plaatsen van een stelling, container, bouwmaterialen… Ondanks het parkeerverbod blijven dergelijke innames mogelijk in de Mezenstraat. Het bestaande reglement blijft dan ook gewoon van toepassing. De innames worden dus ook niet gratis gemaakt. Alle info over innames openbaar domein.

 • Door het parkeerverbod op de Mezenstraat neemt de snelheid toe. Kunnen er maatregelen getroffen worden?
  De maximumsnelheid in Mezenstraat blijft 50 km/u, zoals in de omliggende straten. Er zal meer gecontroleerd worden op de snelheid.

 • Kan er een spiegel komen op het kruispunt Kuiskouter/Lindendreef en Kruiskouter/A. Devriesestraat?
  Het standpunt van het lokaal bestuur is dat er geen bijkomende spiegels nodig zijn. Mits het respecteren van de voorrang van recht is er geen probleem. Het lokaal bestuur vreest dat spiegels kunnen zorgen voor een vals veiligheidsgevoel en hogere snelheden. 

 • Kan de Vlieguit opengesteld worden om het eenrichtingsverkeer in de Dorpstraat te ontlasten?
  Na onderzoek van de verkeersveiligheid en -doorstroming is beslist om de paaltjes in de Vlieguit weg te halen vanaf 1 september 2023. Het smalle gedeelte van de Vlieguit tussen Dorpstraat en Nollekensstraat (waar de paaltjes stonden) wordt een eenrichtingsstraat richting Neerijse steenweg.

 • Kan er iets gedaan worden aan het Voerwegje en het Senteswegje? Ze liggen er nu erg modderig bij en zijn essentieel voor de kinderen om op school te geraken.
  Onze dienst openbare werken heeft het jaarlijks onderhoud van de wegjes ingepland en geeft dit jaar voorrang aan deze wegjes. Van zodra het weer het toelaat, worden ze onder handen genomen.

 • Fietsers en De Lijn mogen wel door in de Dorpstraat. Zijn dat geen twee maten en twee gewichten?
  We passen hier het mobiliteitsplan van het lokaal bestuur toe. Daarin hanteren we het STOP-principe: stappers en trappers krijgen voorrang, gevolgd door het openbaar vervoer en dan pas het privé gemotoriseerd vervoer.

Deel deze pagina