Reg - Verdeelrechten

Als u een deel van een onroerend goed overkoopt van een mede-eigenaar, moet u verdeelrechten betalen op het onroerend goed waarvan u na aankoop (alleen) eigenaar wordt. Dit noemt men een uitonverdeeldheidtreding of verdeling.

Wanneer u bijvoorbeeld met drie eigenaar bent van een onroerend goed en u koopt enkel het deel van één mede-eigenaar over, dan wordt het verdeelrecht van 2,5% enkel geheven op de verkoopwaarde van het overgekochte deel.

Voorwaarden

Het Vlaamse verdeelrecht is verschuldigd in de volgende gevallen:

  • U bezit met uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner een onroerend goed (bv. woning of perceel grond) gelegen in het Vlaamse Gewest. U en uw partner gaan uit elkaar en u wilt het deel eigendom dat uw partner bezit in het onroerend goed ‘overkopen’
  • U erft samen met broers en zussen een onroerend goed gelegen in het Vlaamse Gewest. U wilt het deel eigendom dat uw broers en zussen in de woning bezitten tegen vergoeding overnemen
  • U erft als langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van een woning gelegen in het Vlaamse Gewest en wilt de omzetting van het vruchtgebruik in volle eigendom mits betaling.

Hoe aanvragen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, en u wilt het deel van uw partner kopen, gaat u naar een notaris.

  • De notaris maakt de notariële akte van verdeling op.
  • De notaris beschikt over een termijn van 15 dagen om de akte van verdeling ter registratie aan te bieden bij een kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën.
  • Enkel FOD Financiën kan een bindende beslissing nemen in uw dossier. Voor meer info over uw dossier kunt u terecht in bij uw plaatselijk kantoor Rechtszekerheid.

Kostprijs

Het verdeelrecht in het Vlaams gewest bedraagt 2,5% op de verkoopwaarde van het onroerend goed waarvan u na aankoop eigenaar wordt. Dit is de verkoopwaarde van het deel dat u aankoopt + het deel dat u al bezat. Dit is de uitonverdeeldheidtreding of verdeling.

Gehuwden en wettelijk samenwonenden genieten vanaf 1 januari 2015 opnieuw het tarief van 1 % bij echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning.

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor het verdeelrecht van 1%, neem dan contact op met uw notaris.

Openingsuren & contact