Belasting voor opslagplaatsen schroot en oude voertuigen

De belasting voor opslagplaatsen van schroot en oude voertuigen wordt geheven voor iedere opslagplaats die niet is ondergebracht in een gebouw dat in de onroerende voorheffing wordt aangeslagen. Voor de belasting komt de hele oppervlakte van het terrein in aanmerking, met inbegrip van die waarop zich voor de exploitatiedienstige loodsen, dienstgebouwen, wegen, enz. bevinden.

De belasting wordt vastgesteld op 0,50 euro per m² oppervlakte van het terrein en is verschuldigd door de uitbater van de opslagplaats.

De belastingplichtige moet uiterlijk op 31 januari van het belastingjaar bij het gemeentebestuur aangifte doen van de opslagplaats die hij exploiteert op 1 januari. De aangifte vermeldt de ligging en de juiste oppervlakte. Voor de nieuwe opslagplaatsen moet de aangifte gebeuren binnen de veertien dagen na hun oprichting. Raadpleeg het gemeenteraadsbesluit voor detailinformatie.

Datum van besluit: 2 april 2013

Schroot en oude voertuigen

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina