Heraanleg centrum Leefdaal

Vernieuwing dorpscentrum Leefdaal

In 2010 startte het studiewerk voor de heraanleg van het dorpscentrum van Leefdaal. Niet alleen onder de grond zal er hard worden gewerkt aan het vernieuwen van de riolering, ook de straten en pleinen in de dorpskern worden helemaal opnieuw aangelegd.

Vervolg rioleringswerken Dorpstraat

Eerder werd de Dorpstraat in Bertem en een gedeelte in Leefdaal vernieuwd bij de aanleg van de zogenaamde “Voercollector”, die zorgt voor de afvoer van het afvalwater tussen Tervuren en Leuven naar de waterzuiveringsstations. Nu komt de Dorpstraat tussen Blankaart en Boskee aan de beurt. En worden ook heel wat aanpalende straten en kruispunten opnieuw aangelegd.

Op zoek naar de juiste inrichting

De Dorpstraat is een zeer smalle straat. Het is bijgevolg niet mogelijk om overal de ideale situatie te creëren met in beide richtingen een rijweg, een fietspad en een voetpad. Voor elk segment gaan we daarom op zoek naar een gezond evenwicht dat de juiste weggebruiker(s) vooropstelt.

Hierbij streven we naar:

 • Voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Een verkeersluwe en veilige schoolomgeving
 • Vlot doorgaand verkeer
 • Voldoende parkeergelegenheid

Resultaat van een proces

Sinds 2010 werd heel wat studiewerk uitgevoerd en werden verschillende belanghebbenden betrokken. Vandaag is het voorontwerp afgerond. Het gemeentebestuur heeft dit uitgebreid voorgesteld op de infomarkt van 21 februari 2017 in gemeenschapscentrum Vlieg-In. Aan de hand van een infotentoonstelling kon u kennismaken met het project. Bijna 400 inwoners bezochten de infomarkt. Vele aanwezigen hebben suggesties gedaan om het voorontwerp aan te passen en te verbeteren. Alle suggesties en opmerkingen worden nu verwerkt, gelezen en onderzocht. Het gemeentebestuur houdt u verder op de hoogte van het resultaat.

Kon u niet aanwezig zijn?

Geen nood, alle informatie die op de infomarkt werd getoond, vindt u terug op deze webpagina.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met de dienst openbare werken via 016 49 97 75 of centrumleefdaal@bertem.be.

 

 • foto: 3D simulatie hoek Dorpstraat - Mezenstraat
 • foto: 3D simulatie Dorpstraat tussen Neerijse steenweg en Boskee
 • foto: 3D simulatie Kerkring
 • foto: Vernieuwing omgeving kerk en mogelijke inrichting dorpsplein
 • foto: Typedwarsprofiel Dorpstraat tussen Blankaart en Mezenstraat + Mezenstraat
 • foto: Typedwarsprofiel Dorpstraat tussen Mezenstraat en dorpsplein (fietsstraat)
 • foto: Typedwarsprofiel Vlieguit
 • foto: Typedwarsprofiel alternatieve voetweg naar de school (achter de Mezenstraat, naar de parking sportzaal)
 • foto: Typedwarsprofiel Kerkring en Kleine Kerkstraat
 • foto: Typedwarsprofiel Dorpstraat tussen Neerijse steenweg en Boskee
Overzicht project Leefdaal

Openingsuren & contact

Openbare werken

Tel. tel.
016 49 97 75
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
openbarewerken@bertem.be

Winterwachtdienst

Tel. tel.
0477 94 04 09

Toezichter investeringswerken

Tel. tel.
0495 27 99 99 (ook buiten de openingsuren)
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
toezichter@bertem.be
Wie werkt op deze dienst?