Bibliotheekraad

De bibliotheekraad adviseert het gemeentebestuur over het beleid en de werking van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Tot deze adviserende opdracht behoren

  • het opstellen en voorleggen van
    • meerjaarlijkse beleidsplannen
    • jaarlijkse actieplannen
    • een jaarlijkse begroting in functie van de geplande bibliotheekwerking
    • een werkingsverslag
  • het opvolgen van de belangrijke acties en tendensen die de openbare bibliotheek onderneemt, zowel op gemeentelijk, provinciaal als regionaal vlak.

Samenstelling

De vergadering bestaat uit leden die ofwel de gemeentelijke politieke strekkingen, ofwel de bibliotheekgebruikers vertegenwoordigen. De bibliotheekraad vergadert meermaals per jaar.

Voorzitter bibliotheekraad: Gerda Putseys, Komkommerstraat 8, 3060 Bertem, tel. 016 89 30 08

Bekijk hier de verslagen van de bibliotheekraad.

Openingsuren & contact

Bibliotheek Bertem

adres
Bosstraat 13060 Bertem
Tel. tel.
016 49 99 97
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
bibliotheek@bertem.be

Uitleenpost Leefdaal

adres
Vlieguit 63061 Leefdaal
Tel. tel.
016 49 97 93