Cultuurraad

De gemeentelijke cultuurraad wil het cultuurbeleid bevorderen in het belang van alle inwoners van de gemeente. Daarom brengt de raad advies uit over het cultuurbeleid, behalve over het bibliotheekwerk waarvoor de bibliotheekraad bevoegd is. De cultuurraad adviseert op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief. Daarnaast coördineert de raad activiteiten in de sector en ze overlegt en werkt samen met de verenigingen, diensten, instellingen, organistaties en cultureel geïnteresseerde inwoners. De cultuurraad neemt ook initiatieven op gebied van culturele animatie, bevordering van het culturele welzijn en kaderopleiding.

Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit afgevaardigden van alle Bertemse sociaal-culturele verenigingen en sociaal-culturele deskundigen uit de gemeente.

Zes leden uit de Algemene Vergadering vormen het Dagelijks Bestuur dat de Algemene Vergadering van de cultuurraad voorbereidt.

Voorzitter: Peter Van Lishout, petervanlishout@hotmail.com

Bekijk hier de verslagen van de cultuurraad.

Openingsuren & contact

Vrije tijd en communicatie

Wie werkt op deze dienst?