Lokaal Overleg Kinderopvang

Behalve het lokale bestuur adviseren over het toekomstige lokaal beleidsplan kinderopvang, heeft het Lokaal Overleg Kinderopvang nog andere taken. Het brengt het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart en het informeert ouders naar de mogelijkheden. Daarnaast is het ook het lokale netwerk rond kinderopvang. De adviesraad brengt namelijk iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het is een plaats waar men elkaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen. De raad komt zo'n twee keer per jaar samen.

Samenstelling

Zowel aanbieders als gebruikers van kinderopvang kunnen lid worden van de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang.

  • Onder aanbieders verstaan we afgevaardigden van minicrèches, zelfstandige kinderdagverblijven, zelfstandige onthaalouders, dienst opvanggezinnen, speelpleinwerking en van voor- en naschoolse opvang.
  • Voor gebruikers denken we vooral aan een afvaardiging van het oudercomité en van niet-gegroepeerde ouders.

Net zoals in de andere adviesraden mogen de kandidaten geen politiek mandaat uitoefenen en mogen ten hoogste 2/3 van de stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht zijn.

Secretaris: Jelly Van Noppen, dienst vrije tijd en communicatie

Bekijk hier de verslagen van het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Openingsuren & contact

Vrije tijd en communicatie

Wie werkt op deze dienst?