Seniorenadviesraad

De seniorenadviesraad adviseert het gemeentebestuur over alles wat de senioren aanbelangt. De ene keer doet ze dit op eigen initiatief, een andere keer op vraag van het bestuur. Zo stelde de seniorenadviesraad het ouderenbeleidsplan mee op. De adviesraad probeert ook de samenwerking tussen de verschillende seniorenbonden en het rusthuis te bevorderen. Verder helpt de adviesraad bij de organisatie van activiteiten voor senioren. Een van die activiteiten is het jaarlijks seniorenfeest.

Samenstelling

In de seniorenadviesraad wordt gestreefd naar een pluralistische afspiegeling van de lokale seniorenbevolking uit Bertem. Elke belanghebbende vereniging of instelling actief in de gemeente is van harte welkom. Ook onafhankelijke personen kunnen zich kandidaat stellen. De vertegenwoordigers komen in de ouderenraad op voor de belangen van álle senioren en niet specifiek die van hun vereniging of instelling.

Voorzitter: André Morris, Hertwinkel 11, 3061 Leefdaal, tel. 02 767 93 27, andre.morris@telenet.be

Bekijk hier de verslagen van de seniorenadviesraad.

Openingsuren & contact

Vrije tijd en communicatie

Wie werkt op deze dienst?