Verblijf in een woonzorgcentrum - Financiële tussenkomst

Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Hoe aanvragen

  • De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.
  • Als u kinderen hebt, onderzoekt de maatschappelijk werker ook de onderhoudsplicht.

Wat meebrengen

  • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
  • een overzicht van de spaargelden
  • een kopie van uw identiteitskaart.

Wie onvoldoende inkomsten heeft om zijn verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan een beroep doen op het OCMW. Het OCMW onderzoekt of de onderhoudsplichtigen kunnen bijdragen in de kosten. Onderhoudsplichtigen zijn in dat geval kinderen of kleinkinderen van de woonzorgcentrumbewoner.

Een tussenkomst in de verblijfskosten kun je aanvragen bij de dienst welzijn.

Openingsuren & contact

Dienst welzijn