Stedenbouwkundige aanvraag, vrijstelling of meldingsplicht?

Stedenbouwkundige vergunningsplicht: de zogenaamde bouwvergunning

Ingrepen die een impact hebben op de ruimtelijke ordening zijn vergunningsplichtig.

Uitzondering 1: vrijstellingen

Een aantal ingrepen zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht. De vrijstellingsregeling werd vereenvoudigd en uitgebreid.

Het gaat over werken met betrekking tot de volgende categorieën:

 • handelingen in, aan en bij woningen
 • handelingen in, aan en bij andere gebouwen dan woningen
 • land- en tuinbouw
 • groen
 • tijdelijke handelingen
 • wijzigingen van al ingerichte terreinen
 • publiciteit
 • openbaar domein
 • algemeen belang
 • telecommunicatie
 • reliëfwijzigingen
 • afbraak

Voor bepaalde ingrepen volstaat een melding. Verdere informatie vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen en de dienst omgeving van de gemeente Bertem.

Uitzondering 2: meldingsplicht

Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Het gaat bijvoorbeeld over:

 • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij
 • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.
 • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m2 per perceel
 • zorgwonen

Als u een aanvraag digitaal wilt indienen en u twijfelt of het nu gaat over een stedenbouwkundige aanvraag, een vrijstelling of een meldingsplicht, dien dan de aanvraag nog niet in, maar neem contact op met de medewerkers van de dienst omgeving van de gemeente Bertem: omgeving@bertem.be of tel. 016 49 99 80. Zij zullen u graag bijstaan en helpen bij al uw vragen.

Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (burger, vergunning nodig?)

Openingsuren & contact

Omgeving

Inname openbaar domein

Tel. tel.
02 686 31 02
e-mail
innameopenbaardomein@bertem.be

Noodplanambtenaar

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097
Wie werkt op deze dienst?

Deel deze pagina