Waterlopen: klachten of vragen

Met klachten of vragen over waterlopen kunt u terecht op de website van de provincie Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant.be/infopuntwater, waar u ook een online invulformulier vindt.

water

Openingsuren & contact

Openbare werken

Deel deze pagina