Waterlopen: klachten of vragen

Met klachten of vragen over waterlopen kunt u terecht op de website van de provincie Vlaams-Brabant, waar u ook een online invulformulier vindt.

water

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Deel deze pagina