Heraanleg centrum Leefdaal

Vernieuwing dorpscentrum Leefdaal

In 2010 startte het studiewerk voor de heraanleg van het dorpscentrum van Leefdaal. Niet alleen onder de grond zal er hard worden gewerkt aan het vernieuwen van de riolering, ook de straten en pleinen in de dorpskern worden helemaal opnieuw aangelegd.

Vervolg rioleringswerken Dorpstraat

Eerder werd de Dorpstraat in Bertem en een gedeelte in Leefdaal vernieuwd bij de aanleg van de zogenaamde “Voercollector”, die zorgt voor de afvoer van het afvalwater tussen Tervuren en Leuven naar de waterzuiveringsstations.

Nu wordt er een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd in de

  • Dorpstraat tussen Boskee en Blankaart
  • Neerijse steenweg tot de rand van het Dorpsplein
  • Kerkring
  • Vlieguit tot aan de Nollekensstraat
  • Mezenstraat tot aan de Voer

Bij zo'n gescheiden riolering wordt het afvalwater en het regenwater gescheiden. Wanneer dit op openbaar domein wordt aangelegd, moeten ook de eigenaars van de woningen langs dit tracé de riolering op privédomein gescheiden aanleggen. Fluvius, de maatschappij die onze riolering beheert, heeft het studiebureau Coconsulting aangesteld als afkoppelingsadviseur. Het studiebureau zal vanaf eind september 2020 samen met de eigenaars van de woningen nagaan hoe hun eigendom het best wordt aangesloten op de nieuwe, gescheiden straatriolering. De eigenaars van die woningen ontvangen hiervoor binnenkort een brief van het studiebureau Coconsulting.

Op zoek naar de juiste inrichting

De Dorpstraat is een zeer smalle straat. Het is bijgevolg niet mogelijk om overal de ideale situatie te creëren met in beide richtingen een rijweg, een fietspad en een voetpad. Voor elk segment gaan we daarom op zoek naar een gezond evenwicht dat de juiste weggebruiker(s) vooropstelt.

Hierbij streven we naar:

  • Voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers
  • Een verkeersluwe en veilige schoolomgeving
  • Vlot doorgaand verkeer
  • Voldoende parkeergelegenheid

Meer info

Neem gerust contact op met de dienst investeringsprojecten via tel. 016 49 97 75 of investeringsprojecten@bertem.be 

Openingsuren & contact

Deel deze pagina