Leefdaal krijgt een nieuw schoolcomplex

Nu de subsidies zijn toegekend, komt de bouw van de nieuwe kleuter- en lagere school in Leefdaal dichterbij. Het wordt een duurzaam en energiezuinig gebouw dat mee kan evolueren met de noden van het moderne onderwijs. Een nieuwe polyvalente zaal vervangt het verouderde parochiaal centrum zodat ook het verenigingsleven verder kan bloeien. Vanaf schooljaar 2024-2025 zal het nieuwe schoolcomplex in gebruik genomen kunnen worden.

Eindelijk van start dankzij toekenning subsidies voor 2021

Iedereen is het er al jaren over eens dat de school van Leefdaal verouderd is en niet meer voldoet aan de noden van vandaag. De gemeenteraad besliste daarom in 2011 om de school te renoveren. Op basis van een grondige studie werd in september 2013 echter gekozen voor een volledige nieuwbouw in plaats van een renovatie. Op die manier kan een duurzamer en energievriendelijker gebouw gerealiseerd worden dat ook op een langere termijn mee kan evolueren met de noden van het onderwijs.

Om deze nieuwbouw te realiseren vroeg de gemeente in 2013 infrastructuursubsidies aan bij de Vlaamse overheid. Eind december 2019 kwam dan eindelijk het bericht dat we opgenomen zijn in de budgettering voor 2021 en een subsidiedossier mogen indienen. Dit was het startsignaal voor de gemeente om in overleg met de verschillende betrokkenen de plannen uit te tekenen. De gemeenteraad besliste op 24 november 2020 dat er een nieuwe kleuterschool en polyvalente zaal gebouwd zal worden.

Bewuste keuze voor een nieuwbouw

Daar waar in eerste instantie de keuze werd gemaakt voor een volledige renovatie van de schoolgebouwen, werd na het grondige studie in 2013 toch anders beslist. Dit omwille van o.a.:

  • De beperkte mogelijkheden om de lokalen volledig op maat van de huidige en toekomstige behoeften van het onderwijs aan te passen
  • Het niet even energiezuinig kunnen afwerken van het gebouw in vergelijking met een nieuwbouw. Zo is er bv. het risico op koudebruggen ter hoogte van de aansluitingen tussen oud en nieuw, waarlangs de warmte kan ontsnappen.
  • De hogere kostprijs: een renovatie brengt altijd onvoorziene problemen en kosten met zich mee, alsook de gedeeltelijke tijdelijke huisvesting in containerklassen.
  • Een grotere (geluids)hinder voor leerlingen en leerkrachten bij renovatie aangezien de gebouwen gedeeltelijk in gebruik zullen blijven.
  • Het verbruik voor verwarming en onderhoud van een nieuwbouw is veel lager dan bij de huidige gebouwen. Een investering op korte termijn in een nieuwbouw, rendeert dus op langere termijn.

Het bestuur koos daarom resoluut voor een toekomstgerichte, duurzame en energiezuinig oplossing op maat van het kind.

De nieuwe school werd flexibel ontworpen, zodat ze ook in de toekomst aanpasbaar is aan de noden en evolutie van het onderwijs. De school is integraal toegankelijk dankzij een lift, zodat iedereen toegang heeft tot elk lokaal. Dankzij voldoende verluchting, volledig volgens de huidige normen, biedt de nieuwbouw een gezondere omgeving aan leerlingen en leerkrachten. Ook de verkeersstromen worden gescheiden, waardoor het ook een veiligere omgeving wordt.

Een nieuwe polyvalente zaal

Sinds de beslissing in 2013 is er uiteraard nog heel wat gebeurd. Zo kan ondertussen ook het parochiaal centrum in Leefdaal een grondige vernieuwing goed gebruiken. En waren er al gesprekken over een gemeenschappelijk beheer van deze zaal lopende. Gekoppeld aan de nieuwbouwplannen voor de school kwam er zo de opportuniteit om meteen ook een nieuwe polyvalente zaal te bouwen.

Deze nieuwe polyvalente zaal wordt ongeveer 400 m² groot met een binnen- en een buitenruimte. De school zal de zaal gebruiken als turnzaal en refter, maar ook verenigingen kunnen hier allerhande activiteiten organiseren zoals bv. eetfestijnen.

De zaal wordt daarom o.a. voorzien van een podium en een goed uitgeruste keuken Uiteraard wordt ook voldoende aandacht besteed aan toegankelijkheid.

Kleuter- én lagere school samen vernieuwd

De gemeente ging daarnaast ook in gesprek met de Vlaamse overheid over de kleuterschool. Dit project geeft ons immers een unieke kans om de 2 scholen samen te brengen in 1 modern en functioneel schoolgebouw, zodat leerlingen en leerkrachten met plezier iedere schooldag kunnen aanvatten.

Door zowel de kleuter- als de lagere school meteen samen te vernieuwen, wordt de volledige zone maar 1 keer ruimtelijk ingericht. Het is bovendien kostenbesparend omdat we maar 1 aanbesteding moeten doen en de werken aaneensluitend worden uitgevoerd.

Net als de leerlingen van de lagere school, kunnen zo ook de kleuters in grotere klassen terecht, gemaakt met degelijke en nieuwe materialen.

Bovendien kan de school als geheel aan het project werken en samen de visie van de volledige school herschrijven, zonder de kleuter- en de lagere school te scheiden.

Volgende stappen en planning

Kleuter- en lagere school

Weg met het grijze beton. Leefdaal krijgt een groene, stimulerende schoolomgeving met een beperkt aantal in- en uitgangen, zodat het overzichtelijk blijft. Het gebouw wordt multifunctioneel ingericht, zodat verschillende gebruikers onze infrastructuur kunnen gebruiken voor allerlei doeleinden.

We verwachten dat we in het voorjaar 2021 de vergunning voor deze werken kunnen aanvragen. Na indiening van het subsidiedossier tegen 1 juli 2021 en de bevestiging van de subsidies kan een aannemer gezocht worden. De bouw van de nieuwe school start dan normaal gezien in november 2022 met de bedoeling om het schooljaar 2024-2025 te starten in het nieuwe schoolgebouw.

Polyvalente zaal

Volgens de huidige planning start de bouw van de polyvalente zaal in juli 2024 om in maart 2026 klaar te zijn. Het huidige parochiaal centrum kan nog zeker gebruikt worden tot de zomer van 2022. De oude sportzaal wordt pas afgebroken in 2026 nadat de polyvalente zaal werd opgeleverd. Zo hebben we altijd voldoende uitwijkmogelijkheden.

De verschillende sportclubs kunnen vanaf het najaar van 2021 terecht in de gloednieuwe sportzaal waardoor de huidige sportzaal in 2026 kan omgevormd worden tot een mooie groene zone die de Voervallei zal verbinden met ons centrum. We hebben die mooie natuur al te lang verborgen gehouden in ons dorp.

Meer info