Aanleg wegenis- en rioleringswerken Het Bies

In het Bies en in de Bankblokstraat tot aan de Vloedgracht wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Rioolbeheerder Infrax treedt op als opdrachtgever voor de wegenis- en rioleringswerken. Aquafin en de gemeente Bertem zijn de medefinancierders.

 1. Een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd:
  • Voor het vuilwater wordt er in de rijbaan een nieuwe leiding gelegd en een nieuw pompstation gebouwd. Via dit pompstation wordt het water afgevoerd naar de nieuw aangelegde collector in de Dorpstraat die het verder afvoert naar het zuiveringsstation in Kessel-Lo.
  • Het regenwater tussen de Dorpstraat en de Bankblokstraat wordt opgevangen via de bestaande koker onder het voetpad, de Vloedgracht. De andere delen krijgen een nieuwe riolering voor het regenwater dat zal geloosd worden in de Voer.
 2. Al de woningen krijgen een huisaansluiting op regen- en vuilwater. 
 3. De volledige wegenis wordt, ten laste van de gemeente, vernieuwd. Er komt een nieuwe toplaag in asfalt met overal nieuwe voetpaden in klinkers, behalve waar de koker van de Vloedgracht ligt. Om de toegankelijkheid van de voetpaden nog te verbeteren, worden ook de openbare verlichtingspalen verplaatst tot achter het nieuwe voetpad en worden er nieuwe armaturen voorzien met LED-verlichting.

Start werken

Op 6 maart 2017 begon de termijn van 150 werkdagen te lopen waarbinnen aannemer BESIX Infra (voorheen Heijmans Infra nv) de werken moest uitvoeren. De werkelijke start van de werken werd uitgesteld omdat alle partners eerst de mogelijkheid onderzochten om de riolering op een andere manier aan te leggen. Aanvankelijk was immers voorzien om de riolering in een open sleuf te plaatsen. Het alternatief is werken met een persleiding en afzinkputten, zoals in de Dorpstraat werd toegepast. De voordelen hiervan zijn dat het sneller gaat en er minder hinder is voor de omwonenden omdat de bestaande wegverharding veel langer behouden blijft.

De werken worden in twee fasen uitgevoerd:

 • Fase 1 van Dorpstraat tot Elzenstraat
 • Fase 2 van Elzenstraat tot Tervuursesteenweg
 • Er is nog een aparte fase 3 voor het pompstation van 110 werkdagen voorzien.

De presentatie van de infoavond op donderdagavond 16 februari kan u hieronder raadplegen. Ook de wegenis- en rioleringsplannen kan u downloaden.

Stand van zaken

Vanaf 1 augustus 2017 starten de werken voor de aanleg van de riolering en de wegenis Het Bies: 

 • augustus 2017 – eind oktober 2017: rioleringswerken Het Bies tussen Dorpstraat en Bankblokstraat
  Eerst wordt de persleiding geplaatst in Het Bies tussen de Voer en de Bankblokstraat samen met een pompstation aan de Voer. Het pompstation zal het afvalwater naar Leuven afvoeren. Nadien volgen de dienstrioleringen waar de huisaansluitingen op aangesloten worden. Van zodra die zijn afgerond wordt de onderfundering van de weg aangelegd.
 • eind oktober 2017 - eind december 2017: wegeniswerken Het Bies tussen Dorpstraat en Bankblokstraat
  Van zodra de onderfundering is aangebracht, worden de borduren geplaatst met aansluitend de fundering. Daarop volgt de afwerkingslaag in asfalt.
 • Periode januari tot half maart 2018
  Na het bouwverlof van Kerstmis en Nieuwjaar starten de werken in het deel Bankblokstraat – Tervuursesteenweg. Hier komt enkel een dienstriolering met de huisaansluitingen die daarop worden aangesloten. Daarop volgen de onderfundering, borduren, fundering en asfalt. Als laatste worden de voetpaden aangelegd.
  In deze periode worden ook de voetpaden in Het Bies tussen de Dorpstraat en Bankblokstraat geplaatst.

Deze planning kan echter wijzigen door onvoorziene omstandigheden en slechte weersomstandigheden.

Verkeersmaatregelen

 • Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. 
 • Delen van Het Bies en de Bankblokstraat zullen regelmatig afgesloten zijn voor het verkeer. Voetgangers en fietsers zullen wel steeds doorgang hebben.
 • De omleiding voor doorgaand verkeer is voorzien via de Boskee.

 

 

Openingsuren & contact

Openbare werken

Tel. tel.
016 49 97 75
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
openbarewerken@bertem.be

Winterwachtdienst

Tel. tel.
0477 94 04 09
Wie werkt op deze dienst?