Woonwensenonderzoek

Welkom bij het woonwensenonderzoek van het Lokaal bestuur Bertem

Bertem werkt mee aan het woonwensenonderzoek over compact, betaalbaar en energiezuinig wonen om het woonbeleid beter af te kunnen stemmen op de noden van de bevolking en om plaats te maken voor het soort van woonprojecten die bewoners graag willen.

We vragen vooral om mee te doen aan dit onderzoek als u starter bent (tussen de 20 en 29 jaar) of als u herstarter bent (55 jaar of ouder).

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer een kwartier. Vragen die u liever niet invult, kan u overslaan om vervolgens door te gaan met de volgende vragen.

De enquête is anoniem: we vragen niet naar uw naam en uw antwoorden worden samen met alle andere antwoorden verwerkt tot globale resultaten. Uw antwoorden worden veilig opgeslagen in een databestand dat enkel voor het onderzoeksteam toegankelijk is. De gegevens worden enkel verwerkt voor de studie en worden niet gedeeld met derden. Ze zullen na analyse verwijderd worden. Papieren bevragingen worden na invoer vernietigd.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zullen in ‘Info Bertem’ worden gepubliceerd.

Om te starten met het invullen van de vragenlijst kan u hier klikken.

Voor vragen over deze vragenlijst kan u contact opnemen:

Dit woononderzoek is een samenwerkingsverband tussen het lokaal bestuur Bertem, de provincie Vlaams Brabant en de Technische Universiteit Delft. Het onderzoek maakt deel uit van een breder Europees project “Housing 4.0 Energy”.

Woonwensenonderzoek

Deel deze pagina