Maak een afspraak

Gedaan met wachten. Wij wachten op u! Heel wat zaken kan u online regelen. Moet u toch naar het gemeentehuis komen, dan heeft u meestal een afspraak nodig.

Waarvoor heb ik een afspraak nodig?

 • Akten en attesten aanvragen
  Voor sommige attesten van de dienst burgerzaken kan u ook gratis en online een uittreksel aanvragen via Mijn Dossier. U moet dan wel over een geïnstalleerde kaartlezer beschikken en uw e-ID bij de hand houden.
  Opgelet: Akten en attesten afhalen, kan zonder afspraak.
 • Geboorte aangeven, kind erkennen, naam veranderen
 • Gendertransitie
 • Niet-Belgen: aankomstverklaring, inschrijving, vreemdelingenkaart…
  Opgelet: Verblijfskaart afhalen, kan zonder afspraak.
 • Inkijken openbaar onderzoek
 • Overlijden aangeven, wilsbeschikking, orgaandonatie, euthanasie
 • Grafvergunning aanvragen, info over begraafplaatsen
 • Reispas aanvragen, reistoelating minderjarige
  Opgelet: om slechts 1 reispas aan te vragen of om de reispassen af te halen, is geen afspraak nodig.
 • Rijbewijs A, C, D, E aanvragen
  Opgelet: afhalen van rijbewijzen en aanvraag rijbewijs B kan zonder afspraak
 • Stedenbouwkundige info, bouwvergunning, bouwovertreding of leegstand melden, conformiteitsattest aanvragen, klacht woningkwaliteit, inkijken vergunning…
 • Trouwen en wettelijk samenwonen
 • Referentieadres, gedeeld verblijf opgeven
 • Welzijn en zorg (info over premies, hulp bij aanvragen…)
 • Afspraak met de vrijetijdsconsulent of iemand van het evenementenloket

Waarvoor heb ik geen afspraak nodig?

U kan aan het onthaal in het gemeentehuis terecht voor

 • Aangifte adreswijziging
 • Afgifte attest polio
 • Afschrift uit het strafregister
 • Bewijs nationaliteit Belg of bewijs samenstelling van gezin
 • Bewijs van leven of van woonst
 • Aanvraag en afhandeling E-Id en Kids ID
 • Verlies of diefstal van E-Id en nieuwe codes voor de E-Id
 • Defecte chip van de E-Id
 • Aanvraag en afhaling vreemdelingenkaart, E, E+, F en F+
  Opgelet: wanneer u meerdere vreemdelingenkaarten tegelijk wilt aanvragen, heeft u wel een afspraak nodig.
 • Aanvraag en afhaling reispas en reistoelating minderjarigen
  Opgelet: wanneer u meerdere reispassen tegelijk wilt aanvragen, heeft u wel een afspraak nodig.
 • Aanvraag en afhaling (voorlopig) rijbewijs B
 • Valideren attest deeltijds werkloos
 • Voor eensluidend verklaard afschrift
 • Wettigen handtekening
 • Stedenbouw: indienen bezwaar vergunning
 • Aanvraag inname openbaar domein
 • Tussenkomst voor telefoon en pedicure
 • Incontinentiepremie aanvragen
 • Meldingen
 • Afhalen stratenplan, stickers 'geen reclame en/of gratis pers', stickers 'Huisdier in het gebouw'
 • Indienen aanvraag openbaarheid van bestuur
 • Aankoop pmd-zakken, roze zakken, keukenafvalbakjes, B-bonnen, toeristische kaarten, Kattestroof T-shirt...
 • ...

Als u twijfelt, informeer via tel. 016 49 99 99 of onthaal@bertem.be.

Openingsuren onthaalbalie

Hoe maak ik een afspraak?

 1. Online
  Onze website is veruit de meest geschikte plek om een afspraak te maken. U ziet meteen welke tijdsblokken nog vrij zijn, zodat u het tijdstip kan kiezen dat u het best past.
 2. Op tel. 016 49 99 99
  Lukt het u niet rechtstreeks via de website, dan kan u ook telefonisch een afspraak maken.
 3. Aan de onthaalbalie
  Ten slotte kunt u bij onze medewerkers van de onthaalbalie terecht. Ook zij kunnen voor u een afspraak vastleggen op een moment dat u past.

Afspraak verplaatsen of annuleren

Kan u onverwachts niet komen? Verplaats of annuleer zelf uw afspraak online (met de link in de bevestigingsmail) of bel ons op tel. 016 49 99 99. Zo kunnen we iemand anders sneller helpen.

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Deel deze pagina