Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen, ook wel het schepencollege genoemd, is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het voert de beslissingen uit die de gemeenteraad neemt. De leden van het schepencollege beraadslagen en nemen hun beslissingen altijd samen.

Elke eerste werkdag van de week vergadert het schepencollege in gesloten zitting. De algemeen directeur neemt deel aan deze vergadering en is verantwoordelijk voor het verslag ervan. Het college bestaat in Bertem uit zes leden.