Schepencollege - Vast bureau

Sinds 1 januari 2019 zijn de leden van het college van burgemeester en schepenen dezelfde personen als de leden van het vast bureau. Het college van burgemeester en schepenen, ook wel schepencollege genoemd, is het uitvoerende orgaan van de gemeente. Het vast bureau is het uitvoerende orgaan van het OCMW en is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur ervan. 

Elke eerste werkdag van de week vergadert het schepencollege en vervolgens het vast bureau in gesloten zitting. De algemeen directeur neemt deel aan deze vergadering en is verantwoordelijk voor het verslag ervan.