Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

  Na de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met een pincode en een pukcode toegestuurd op uw domicilieadres.

  • U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken
  • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of als u uw pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

  Voorwaarden

  Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

  Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

  De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

  Hoe aanvragen

  Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangt u, van de gemeente waar u woont, automatisch een oproepingskaart om uw eID bij de Dienst burgerzaken van uw gemeente aan te vragen.

  Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, ontvangt u automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen.

  In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:

  • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als u van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

  U gaat vervolgens met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar uw gemeente. 3 tot 4 weken later, krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.

  Om de 'elektronische handtekening' te kunnen gebruiken, ontvangt u in de brief ook een pincode en een pukcode. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw eID afhaalt. Uw pincode kunt bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers).

  Let op. Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

  De tarieven voor een eID verschillen van gemeente tot gemeente.

  In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering binnen 1 of 2 dagen. Let op: hiervoor betaalt u wel een hogere kostprijs.

  Neem voor meer info contact op met uw gemeente.

  Uitzonderingen

  Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de Dienst burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

  Wat meebrengen

  Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

  • uw oproepingskaart
  • een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
  • uw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

  Bij het afhalen van uw eID:

  • uw oude identiteitskaart
  • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

  Kostprijs

  • eerste en volgende identiteitskaart: 19 euro
  • na twee uitnodigingen en meerdere herinneringsbrieven:
   • tweede herinneringsbrief: 24 euro
   • derde herinneringsbrief: 29 euro
   • vierde herinneringsbrief: 34 euro
  • bij verlies of diefstal:
   • eerste duplicaat: 24 euro
   • volgende duplicaat: 29 euro
  • Spoedprocedure
   • dringend: aanvraag voor 15 uur - afhaling in de gemeente dag + 2 na 14 uur: 87 euro
   • zeer dringend: aanvraag voor 15 uur - afhaling in de gemeente dag + 1 na 14 uur: 130,6 euro
   • zeer dringend - aanvraag voor 15 uur - afhaling bij de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel, Park Atrium, Koloniënstraat 11 na dag + 1 in de voormiddag: 98,70 euro
   • andere tarieven voor een eerste en volgende duplicaat in een dringende en zeer dringende procedure

  Voorlopige identiteitskaart

  • In uitzonderlijke gevallen kan nog een voorlopige identiteitskaart afgeleverd worden door de FOD Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel.
   • in geval van verlies of diefstal op de vooravond van een vertrek naar het buitenland als het verloren of gestolen identiteitsdocument nog minstens 1 jaar geldig is en er met de spoedprocedure niet tijdig een identiteits- of reisdocument kan worden afgeleverd.
   • in geval van een productieprobleem te wijten aan het Rijksregister. Deze gevallen worden individueel behandeld door de helpdesk Belpic.
   • In geval van een probleem met de PIN/PUK-brief op voorwaarde dat de kaart maximaal 45 dagen voor de aanvraag van de voorlopige kaart aangevraagd was.
  • De voorlopige kaart kan enkel op afspraak afgehaald worden in Brussel na een gemaakte afspraak door de gemeente.

  Openingsuren & contact

  Burgerzaken

  Tel. tel.
  016 49 99 93
  Fax fax
  016 49 07 25
  e-mail
  burgerzaken@bertem.be
  Wie werkt op deze dienst?