Privacy

Aansprakelijkheid

De pagina's op de website van de gemeente Bertem hebben een zuiver informatieve waarde. We streven ernaar dat alle informatie zo juist, acuteel, volledig en begrijpelijk mogelijk is. Toch kan het gemeentebestuur, ondanks alle inspanningen, niet garanderen dat de webpagina's altijd juist, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt zijn. Foute of onvolledige informatie kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Als u onjuistheden vaststelt, kan u dit aan de webbeheerder melden.

De inhoud van de website kan zonder aankondiging gewijzigd, verwijderd of aangevuld worden.

De teksten op deze site zijn niet noodzakelijk de juiste en volledige weergave van officieel goedgekeurde teksten. De informatie op deze pagina's bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. U mag de aangeboden informatie niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te krijgen, raadpleegt u de bevoegde dienst.

De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor websites van externe organisaties, overheden of instanties waarnaar ze verwijst. Het kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruik van die externe websites en hun inhoud.

Gebruik van de informatie en afbeeldingen

De gemeente Bertem behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar website.

De informatie mag gratis, maar mits bronvermelding en alleen voor persoonlijk gebruik, aangewend worden. Gebruik en reproductie van multimedia-informatie (afbeeldingen, foto's...) is verboden. Het college van burgemeester en schepenen kan hiervoor een uitzondering maken, nadat u dit schriftelijk aanvraagt.

Het gebruik van het gemeentelogo en -wapenschild is uitdrukkelijk verboden.

U mag geen hyperlink naar (onderdelen van) de website van de gemeente Bertem aanbrengen zonder de schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.