Meldingen en klachten

Problemen openbaar domein

Afvalophaling en recyclagepark

Fluvius

Overlast door dieren

Waterlopen

Niet-dringende bijstand

  • Stormschade of wateroverlast: 1722.be tel. 1722 of het gemeentelijke interventienummer tel. 016 49 88 87
  • Geluidsoverlast, sluikstoken of andere hinder: lokale politie Voer en Dijle tel. 016 55 12 30 (tijdens de kantooruren) of 101

Klachten

Ik wil een klacht indienen over de dienstverlening van het lokaal bestuur Bertem.
Lees meer over het klachtenreglement (hoe indienen, afhandeling...).

Deel deze pagina