Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

 • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
 • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Hoe aanvragen

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Afspraak nodig?

Om een rijbewijs B aan te vragen, heeft u geen afspraak nodig. Hiervoor meldt u zich gewoon tijdens de openingsuren aan het onthaal in het gemeentehuis aan.

Een rijbewijs A, C, D of E kan u alleen afvragen na afspraak.

Kostprijs

30 euro
Als de foto op uw identiteitskaart niet meer gelijkend is, neem dan een recente pasfoto met witte achtergrond mee.

Meebrengen voor een duplicaat van het rijbewijs

 • identiteitskaart
 • aanvraag duplicaat rijbewijs afgeleverd door politie in geval van verlies of diefstal
 • oud rijbewijs als u het wilt vernieuwen ingeval van beschadiging, oude foto...
 • 30 euro

Meebrengen voor een uitbreiding van het rijbewijs

Wijziging categorie of medisch attest:

 • identiteitskaart
 • vorig rijbewijs
 • eventueel militair rijbewijs (enkel blauwe kleur!)
 • aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel voorlopig rijbewijs
 • medisch attest (voor categorie C en D of voor bezoldigd vervoer)
 • attest vakbekwaamheid (voor de categorie C en D bezoldigd vervoer)
 • 30 euro

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina