Info Bertem

Onze gemeentelijke informatiekrant Info Bertem verschijnt zes keer per jaar.

Planning in 2018

   deadline  bedeling gebeurt in de week van
 Info Bertem januari-februari 2018  4 december 2017  25 december 2017
 Info Bertem maart-april 2018  5 februari 2018  26 februari 2018
 Info Bertem mei-juni 2018  9 april 2018  30 april 2018
 Info Bertem juli-augustus 2018  11 juni 2018  2 juli 2018
 Info Bertem september-oktober 2018  13 augustus 2018  3 september 2018
 Info Bertem november-december 2018     8 oktober 2018  29 oktober 2018


Aankondigingen

Erkende Bertemse verenigingen kunnen hun activiteiten in het infoblad aankondigen.

Voorwaarden

Artikels

  • Activiteiten kunnen slechts 1 keer als artikel in Info Bertem aangekondigd worden als de activiteit de Bertemnaar iets bijbrengt op sociaal, cultureel, sportief of educatief vlak. Een eetfestijn, barbecue, restaurant, mosselfestijn... wordt enkel in de kalender opgenomen.
  • De activiteit moet openstaan voor iedereen, niet enkel leden.
  • De teksten, van maximum een halve pagina en in een eenvoudige opmaak, worden tijdig bezorgd aan communicatie@bertem.be, liefst vergezeld van een mooie foto in hoge resolutie. Teksten die ons na de deadline bereiken, kunnen niet meer opgenomen worden in het infoblad.
  • Geef zeker alle informatie mee: wie, wat, waar, wanneer, prijs, vertrekplaats (bij uitstappen), contactpersoon, website...
  • De redactie kan teksten inkorten of herschrijven met respect voor de inhoud. De uiteindelijke beslissing of een artikel in Info Bertem past, wordt door de redactieraad genomen.

Activiteitenkalender

  • Om activiteiten in de kalender van het infoblad te laten verschijnen, geef je ze voor de deadline in op www.bertem.be/meldact. Dit is de enige manier om activiteiten in de kalender te laten opnemen.
  • Wekelijks terugkerende activiteiten worden niet in Info Bertem aangekondigd. Voor de start van deze activiteiten is er wel plaats.
  • De activiteit moet openstaan voor iedereen, niet enkel leden.

Openingsuren & contact