Info Bertem

Onze gemeentelijke informatiekrant Info Bertem verschijnt zes keer per jaar.

Timing Info Bertem 2021

  deadline bedeling in de week van
 Info Bertem januari-februari 2021  30 november 2020   21 december 2020 
Info Bertem maart-april 2021 8 februari 2021 1 maart 2021
Info Bertem mei-juni 2021 12 april 2021 3 mei 2021
Info Bertem juli-augustus 2021 7 juni 2021 28 juni 2021
Info Bertem september-oktober 2021 9 augustus 2021 30 augustus 2021
Info Bertem november-december 2021 11 oktober 2021 1 november 2021
Info Bertem januari-februari 2022 6 december 2021 27 december 2021

Aankondigingen

Erkende Bertemse verenigingen kunnen hun activiteiten in het infoblad aankondigen.

Voorwaarden

Artikels

  • Activiteiten kunnen slechts 1 keer als artikel in Info Bertem aangekondigd worden als de activiteit de Bertemnaar iets bijbrengt op sociaal, cultureel, sportief of educatief vlak. Een eetfestijn, barbecue, restaurant, mosselfestijn... wordt enkel in de kalender opgenomen.
  • De activiteit moet openstaan voor iedereen, niet enkel leden.
  • De teksten, van maximum een halve pagina en in een eenvoudige opmaak, worden tijdig bezorgd aan communicatie@bertem.be, liefst vergezeld van een mooie foto in hoge resolutie. Teksten die ons na de deadline bereiken, kunnen niet meer opgenomen worden in het infoblad.
  • Geef zeker alle informatie mee: wie, wat, waar, wanneer, prijs, vertrekplaats (bij uitstappen), contactpersoon, website...
  • De redactie kan teksten inkorten of herschrijven met respect voor de inhoud. De uiteindelijke beslissing of een artikel in Info Bertem past, wordt door de redactieraad genomen.

Activiteitenkalender

  • Om activiteiten in de kalender van het infoblad te laten verschijnen, geef je ze voor de deadline in op www.bertem.be/meldact. Dit is de enige manier om activiteiten in de kalender te laten opnemen.
  • Wekelijks terugkerende activiteiten worden niet in Info Bertem aangekondigd.
  • De activiteit moet openstaan voor iedereen, niet enkel leden.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina