Info Bertem

Onze gemeentelijke informatiekrant Info Bertem verschijnt zes keer per jaar.

Planning in 2017

   deadline  bedeling gebeurt in de week van
 Info Bertem januari-februari 2017  5 december 2016  26 december 2016
 Info Bertem maart-april 2017  6 februari 2017  27 februari 2017
 Info Bertem mei-juni 2017  3 april 2017  1 mei 2017
 Info Bertem juli-augustus 2017  12 juni 2017  3 juli 2017
 Info Bertem september-oktober 2017  31 juli 2017  28 augustus 2017
 Info Bertem november-december 2017   9 oktober 2017  30 oktober 2017

 

Aankondigingen

Erkende Bertemse verenigingen kunnen hun activiteiten in het infoblad aankondigen.

Voorwaarden

Artikels

  • Activiteiten kunnen slechts 1 keer als artikel in Info Bertem aangekondigd worden als de activiteit de Bertemnaar iets bijbrengt op sociaal, cultureel, sportief of educatief vlak. Een eetfestijn, barbecue, restaurant, mosselfestijn... wordt enkel in de kalender opgenomen.
  • De activiteit moet openstaan voor iedereen, niet enkel leden.
  • De teksten, van maximum een halve pagina en in een eenvoudige opmaak, worden tijdig bezorgd aan communicatie@bertem.be, liefst vergezeld van een mooie foto in hoge resolutie. Teksten die ons na de deadline bereiken, kunnen niet meer opgenomen worden in het infoblad.
  • Geef zeker alle informatie mee: wie, wat, waar, wanneer, prijs, vertrekplaats (bij uitstappen), contactpersoon, website...
  • De redactie kan teksten inkorten of herschrijven met respect voor de inhoud. De uiteindelijke beslissing of een artikel in Info Bertem past, wordt door de redactieraad genomen.

Activiteitenkalender

  • Om activiteiten in de kalender van het infoblad te laten verschijnen, geef je ze voor de deadline in op www.bertem.be/meldact. Dit is de enige manier om activiteiten in de kalender te laten opnemen.
  • Wekelijks terugkerende activiteiten worden niet in Info Bertem aangekondigd. Voor de start van deze activiteiten is er wel plaats.
  • De activiteit moet openstaan voor iedereen, niet enkel leden.

Openingsuren & contact