Info Bertem

Onze gemeentelijke informatiekrant Info Bertem verschijnt zes keer per jaar.

Planning

   deadline  bedeling in de week van
 Info Bertem november-december 2018     8 oktober 2018  29 oktober 2018
 Info Bertem januari-februari 2019  3 december 2018  24 december 2018
 Info Bertem maart-april 2019  4 februari 2019  25 februari 2019
 Info Bertem mei-juni 2019  1 april 2019  29 april 2019
 Info Bertem juli-augustus 2019  VRIJDAG 7 juni 2019  1 juli 2019
 Info Bertem september-oktober 2019  5 augustus 2019  2 september 2019
 Info Bertem november-december 2019  7 oktober 2019  28 oktober 2019 
 Info Bertem januari-februari 2020  2 december 2019  23 december 2019


Aankondigingen

Erkende Bertemse verenigingen kunnen hun activiteiten in het infoblad aankondigen.

Voorwaarden

Artikels

  • Activiteiten kunnen slechts 1 keer als artikel in Info Bertem aangekondigd worden als de activiteit de Bertemnaar iets bijbrengt op sociaal, cultureel, sportief of educatief vlak. Een eetfestijn, barbecue, restaurant, mosselfestijn... wordt enkel in de kalender opgenomen.
  • De activiteit moet openstaan voor iedereen, niet enkel leden.
  • De teksten, van maximum een halve pagina en in een eenvoudige opmaak, worden tijdig bezorgd aan communicatie@bertem.be, liefst vergezeld van een mooie foto in hoge resolutie. Teksten die ons na de deadline bereiken, kunnen niet meer opgenomen worden in het infoblad.
  • Geef zeker alle informatie mee: wie, wat, waar, wanneer, prijs, vertrekplaats (bij uitstappen), contactpersoon, website...
  • De redactie kan teksten inkorten of herschrijven met respect voor de inhoud. De uiteindelijke beslissing of een artikel in Info Bertem past, wordt door de redactieraad genomen.

Activiteitenkalender

  • Om activiteiten in de kalender van het infoblad te laten verschijnen, geef je ze voor de deadline in op www.bertem.be/meldact. Dit is de enige manier om activiteiten in de kalender te laten opnemen.
  • Wekelijks terugkerende activiteiten worden niet in Info Bertem aangekondigd. Voor de start van deze activiteiten is er wel plaats.
  • De activiteit moet openstaan voor iedereen, niet enkel leden.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina