Info Bertem

Onze gemeentelijke informatiekrant Info Bertem verschijnt zes keer per jaar.

Editie deadline bedeling in de week van
Info Bertem januari-februari 2023  2 december 2022  26 december 2022
Info Bertem maart-april 2023  3 februari 2023  27 februari 2023
Info Bertem mei-juni 2023  7 april 2023  1 mei 2023
Info Bertem juli-augustus 2023  9 juni 2023  3 juli 2023
Info Bertem september-oktober 2023  28 juli 2023  28 augustus 2023 
Info Bertem november-december 2023  6 oktober 2023  30 oktober 2023
Info Bertem januari-februari 2024  1 december 2023  25 december 2023

Aankondigingen

Erkende Bertemse verenigingen kunnen hun activiteiten in het infoblad aankondigen.

Voorwaarden

Artikels

  • Activiteiten kunnen slechts 1 keer als artikel in Info Bertem aangekondigd worden als de activiteit de Bertemnaar iets bijbrengt op sociaal, cultureel, sportief of educatief vlak. Een eetfestijn, barbecue, restaurant, mosselfestijn... wordt enkel in de kalender opgenomen.
  • De activiteit moet openstaan voor iedereen, niet enkel leden.
  • De teksten, van maximum een halve pagina en in een eenvoudige opmaak, worden tijdig bezorgd aan communicatie@bertem.be, liefst vergezeld van een mooie foto in hoge resolutie. Teksten die ons na de deadline bereiken, kunnen niet meer opgenomen worden in het infoblad.
  • Geef zeker alle informatie mee: wie, wat, waar, wanneer, prijs, vertrekplaats (bij uitstappen), contactpersoon, website...
  • De redactie kan teksten inkorten of herschrijven met respect voor de inhoud. De uiteindelijke beslissing of een artikel in Info Bertem past, wordt door de redactieraad genomen.

Activiteitenkalender

  • Om activiteiten in de kalender van het infoblad te laten verschijnen, geef je ze voor de deadline in op www.bertem.be/meldact. Dit is de enige manier om activiteiten in de kalender te laten opnemen.
  • Wekelijks terugkerende activiteiten worden niet in Info Bertem aangekondigd.
  • De activiteit moet openstaan voor iedereen, niet enkel leden.

Openingsuren & contact

Deel deze pagina