Buurtfeesten

Buren die samen een buurt- of straatfeest organiseren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van 150 euro. Bovendien kan u, als uw aanvraag is goedgekeurd, gebruikmaken van het gemeentelijk uitleenmateriaal, volgens het bestaande retributiereglement.

Voorwaarden

 • Het wijk- en/of buurtfeest richt zich op alle inwoners van minstens één straat of alle inwoners van minstens een tiental huizen die een aaneensluitend geheel vormen.
 • Als een buurt een ruimtelijk geheel vormt, moeten alle inwoners van deze buurt bij het wijk- en buurtfeest betrokken worden.
 • Elke buurt kan maar 1 keer per jaar een aanvraag voor deze subsidie indienen.
 • De activiteit wordt ruim bekendmaakt in de buurt via affiches, folders of uitnodigingen.
 • Op alle promotiemateriaal komt het logo van de gemeente Bertem en/of de tekst 'Met steun van de gemeente Bertem'.

Hoe aanvragen

 • U doet, ten laatste 45 werkdagen voor de start, een aanvraag via het digitale evenementenloket
 • Wanneer de financiële middelen voor dat kalenderjaar uitgeput zijn, kan u geen financiële ondersteuning meer krijgen. In dat geval kan u wel nog op logistieke ondersteuning rekenen.
 • Na uitbetaling van de subsidie en ten laatste 1 maand na de activiteit bezorgt u ons
  • voorbeelden van het promotiemateriaal
  • facturen van de gemaakte kosten

Tips

Maak er een afvalarm buurtfeest van. Minder afval kan met onder meer:

 • afwasbaar servies (borden, glazen/bekers, kommen...)
 • goed gekozen porties eten
 • drank in retourflessen (overschot kan u gewoonlijk terugbrengen naar de drankhandelaar)
 • natuurlijke versieringen - er zit meer in uw tuin dan u denkt
 • aankondigingsborden (in plaats van flyers of posters)
 • afspraken met de traiteur (bv. retourplateaus)
 • aankopen in grootverpakkingen of onverpakt
 • keuze van de hapjes (een vers gemaakte salade, belegde broodjes, een zelfgemaakte cake...)
 • maak afvaleilandjes waar de feestvierders hun afval kunnen sorteren. Het afval komt zo vlot op de juiste plaats terecht en op het einde van het buurtfeest heeft u aanzienlijk minder restafval.

Openingsuren & contact

Vrije tijd

Deel deze pagina