Gemeenteraad - OCMW-raad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van het gemeentebestuur. De inwoners van de gemeente kiezen de raadsleden rechtstreeks voor een termijn van zes jaar.

Sinds 1 januari 2019 bestaat de raad voor maatschappelijk welzijn ('OCMW-raad') uit dezelfde personen als de gemeenteraad.

De burgemeester wordt, op voordracht van een meerderheid van verkozen gemeenteraadsleden, benoemd door de Vlaamse regering. De gemeenteraad verkiest de schepenen.

Bertem heeft 21 raadsleden die elke laatste dinsdag van de maand vergaderen, behalve in juli. De algemeen directeur woont deze vergaderingen bij en stelt het verslag ervan op. De gemeenteraad is openbaar. U vindt de agenda vanaf acht dagen voor de gemeenteraad op de website en aan de infoborden langs het gemeentehuis.

Bekijk hier de samenstelling van de raden.