Huisvuil, GFT, PMD, papier en karton

Het huisvuil, het GFT, het PMD en het papier en karton worden op regelmatige basis opgehaald. Voor de juiste dagen controleert u de afvalkalender waarin ook uitgelegd staat wat er wel en niet thuishoort.

Huisvuil en groente-, fruit- en tuinafval

Het huisvuil en GFT worden bij elke ophaling gewogen en u betaalt een bepaald bedrag per kg voor de verwerking. Ook betaalt u een vast bedrag per keer dat u afval aanbiedt en huurgeld voor het gebruik van de container.

EcoWerf stuurt u een brief met het verzoek een bepaald bedrag op een DifTar-rekening te storten: BE78 0910 2156 8886. Telkens wanneer u huisvuil of GFT aanbiedt, wordt het verschuldigde bedrag van uw rekening gehaald. U kan ook uw afvalrekening in het recyclagepark betalen via de DifTar-rekening. Daarnaast blijft het mogelijk om op het recyclagepark te betalen met Bancontact en beurtenkaarten.

Volg uw afvalrekening online op via www.mijnecowerf.be - meer info: diftar@ecowerf.be of bel gratis de groene lijn 0800 97 0 97

Als uw grijze container eens niet volstaat, kan u extra vuilniszakken bij uw container plaatsen met een maximum van zes zakken. Dit kan wel maar 3 keer per jaar en u moet EcoWerf telefonisch verwittigen op tel. 0800 97 0 97. Voor het GFT is dit niet mogelijk. Bovendien is dit niet mogelijk voor rest-containers van 40 liter.

Tarieven voor huisvuil en GFT

  Type container
  40 liter  120 liter  240 liter   1100 liter
aanbieding huisvuil
(per aanbieding) 

€ 0,63

€ 0,63 

€ 1,26

€ 6,40

aanbieding GFT
(per aanbieding)
€ 0 € 0  € 0 € 0
verwerking huisvuil
(per kg) 

€ 0,30 

€ 0,30

€ 0,30

€ 0,30

verwerking GFT
(per kg) 
€ 0,20  € 0,20  € 0,20  € 0,20

huur per container
(huisvuil en gft, per maand)

€ 0,68 € 0,68 € 1,36 € 3,71

Opgelet:
Wanneer u geen gebruik maakt van uw afvalcontainers, maar ze wel geactiveerd zijn, moet u dit zo snel mogelijk melden bij de dienst omgeving! Anders zal u de maandelijkse huurprijs moeten blijven betalen. 

Papier en karton

Het papier en karton wordt opgehaald in containers. Hiervoor betaalt u een maandelijkse servicekost. Met dit bedrag hebt u recht op een container en wordt uw container onderhouden en vervangen indien nodig.

Het gebruiksrecht bedraagt voor particulieren 0,84 euro per maand voor elk type container, dus ongeacht de grootte van de container (40 liter, 120 liter of 240 liter). KMO’s met een 1100-litercontainer betalen 7,07 euro.

Het bedrag wordt maandelijks afgehouden van je DifTar-rekening.

PMD en harde plastics

Het pmd (drankkartons, metalen en plastic verpakkingen) horen thuis in de daartoe speciaal bestemde blauwe zak. Met de harde plastics groter dan een emmer gaat u naar het recyclagepark. Raadpleeg de sorteergids hieronder, zodat het allemaal overzichtelijk blijft.

Er zijn twee soorten pmd-zakken te koop. Een rol van 20 zakken van 90 liter kost 4 euro en is alleen te koop aan het onthaal in het gemeentehuis. Een rol van 20 zakken van 60 liter kost 3 euro en is te koop aan het onthaal van het gemeentehuis en bij de volgende handelaren:

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de afvalkalender.

Met kleine harde plastics, zoals klein speelgoed, kan u terecht op het recyclagepark.

Openingsuren & contact

Omgeving

Recyclagepark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Deel deze pagina