Huisvuil, GFT, PMD en papier en karton

Het huisvuil, het GFT, het PMD en het papier en karton worden op regelmatige basis opgehaald. Voor de juiste dagen controleert u de afvalkalender waarin ook uitgelegd staat wat er wel en niet thuishoort.

Huisvuil en groente-, fruit- en tuinafval

Het huisvuil en GFT worden opgehaald volgens het DifTar-systeem. Dit staat voor gedifferentieerde tarieven. Het afval wordt dus gewogen en u betaalt een bepaald bedrag per kg voor de verwerking. Ook betaalt u een vast bedrag per keer dat u afval aanbiedt en huurgeld voor het gebruik van de container.

EcoWerf stuurt u een brief met het verzoek een bepaald bedrag op een DifTar-rekening te storten. Telkens wanneer u huisvuil of GFT aanbiedt, wordt het verschuldigde bedrag van uw rekening gehaald.

Als uw grijze container eens niet volstaat, kan u extra vuilniszakken bij je container plaatsen. Dit kan wel maar 2 keer per jaar en u moet EcoWerf telefonisch verwittigen op tel. 0800 97 0 97. Voor het GFT is dit niet mogelijk.

Tarieven voor huisvuil en GFT

  Type container
  40 liter  120 liter  240 liter   1100 liter
aanbieding huisvuil
(per aanbieding) 
€ 0,50  € 0,50  € 1,00  € 5,00
aanbieding GFT
(per aanbieding)
€ 0 € 0  € 0 € 0
verwerking huisvuil
(per kg) 
€ 0,25  € 0,25  € 0,25  € 0,25
verwerking GFT
(per kg) 
€ 0,18  € 0,18  € 0,18  € 0,18

huur per container
(huisvuil en gft, per maand)

€ 0,84 € 0,84 € 1,66 € 4,58

Papier en karton

Het papier en karton wordt opgehaald in containers. Voor particulieren is dit gratis.

PMD

Het PMD biedt u aan in de speciaal hiervoor bestemde blauwe zakken. Een rol van 20 zakken kost 3 euro en kan je kopen aan de balie van de technische dienst in het gemeentehuis of bij volgende handelaars:

PMD

Openingsuren & contact

Omgeving

Tel. tel.
016 49 97 83
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
omgeving@bertem.be

Containerpark

adres
Baanakkerweg3060 Bertem
Tel. tel.
0800 97 097

Noodplanambtenaar

Wie werkt op deze dienst?