naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nomineer uw cultureel verdienstelijke personen en sportkampioenen

Op 20 oktober om 20 uur worden de sportkampioenen en culturele verdienstelijke personen en verenigingen gevierd in de sporthal van Bertem. Wilt u één of meerdere leden voordragen? Laat het ons weten!

U kan een of meerdere van uw leden voordragen om gevierd te worden. Laat het ons ten laatste op 25 september weten via ons e-loket.

Hou er rekening mee dat kandidaten aan volgende voorwaarden moeten voldoen om aanvaard te worden:

Sportkampioenen 

 • Sporttakken
  De sportprestaties die in aanmerking komen voor een huldiging moeten aangesloten zijn bij een door Sport Vlaanderen en/of BOIC erkende sportfederatie.
  Lijst erkende Sportfederaties Vlaanderen
  Lijst sporten BOIC bijlage
  Sporttakken die niet opgenomen zijn in de lijst, maar wel beoefend en gepromoot worden in de schoot van een door Sport Vlaanderen en de Vlaamse gemeenschap officieel erkende sportfederatie of een Belgische federatie worden als gelijkwaardig beschouwd.
 • Wie komt er in aanmerking?
  • Individuele sportbeoefenaars van een erkende Bertemse vereniging
  • Teams of ploegen van een erkende Bertemse vereniging
  • Individuele sportbeoefenaars wonende in Bertem, maar geen lid van een erkende vereniging
 • Welke prestaties komen in aanmerking?
  • Officiële kampioenstitels die behaald werden op gewestelijk, provinciaal, Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal vlak
  • Behalen van een Belgisch record
  • Bekerwinnaars (minstens provinciaal niveau)
  • Secundaire podiumplaatsen (zilver & brons) die behaald werden op Vlaams, Belgisch en internationale kampioenschappen
 • Volgende prestaties komen NIET in aanmerking:
  • De club- of interclubkampioenen
  • Ornithologische kampioenen (vogels)
  • Winnaars schoonheidswedstrijden

Inschrijvingsformulier voor sportkampioen

Cultureel verdienstelijke verenigingen of personen

 • De vereniging is erkend door het gemeentebestuur en is werkzaam op het grondgebied van Bertem. Zij wordt bekroond voor haar prestatie van het afgelopen jaar op basis van inzet en medewerking aan lokale cultuurinitiatieven en publieksbereik.
 • Een cultureel verdienstelijk persoon: woont in of is afkomstig van Bertem en geeft momenteel door zijn/haar werk of inzet uitstraling aan het huidige socio-culturele leven in Bertem of heeft een grote verdienste op het gebied van cultuur. De laureaat is een ‘bezieler’ op socio-cultureel vlak. Door zijn/haar engagement kan hij/zij mensen meer cultuur laten beleven, meer goesting geven in cultuur, cultuur promoten en uitdragen. Dit is niet noodzakelijk een ‘trekker’, maar kan ook een ‘ondersteuner’ zijn.
De titel cultureel verdienstelijke vereniging of persoon kan slechts één keer om dezelfde culturele verdienstelijke prestatie gehuldigd worden.
 
Inschrijvingsformulier voor cultureel verdienstelijk persoon of vereniging

Jubileumvieringen clubs (15-, 25-, 50-, 75- en 100-jarig bestaan)

Erkende Bertemse clubs en verenigingen kunnen vanaf het 15-jarige bestaan van de club gevierd worden. De jubileumviering is slechts één keer mogelijk gedurende de tussenperiode (dus eenmalig tussen 15 en 25, tussen 25 en 50 jaar, tussen 50 en 75 jaar, tussen 70 en 100 jaar…). Een club die bijvoorbeeld 50 jaar bestaat, wordt niet ook gehuldigd voor 15- en voor 25-jaar bestaan.

Het clubbestaan moet gestaafd zijn met documenten waaruit het aantal jaren clubbestaan blijkt (oprichtingsakte, statuten…).

Inschrijvingsformulier voor jubilaris

Beeldmateriaal

We brengen hen tijdens de viering graag ook in beeld. Bezorg ons dus zeker mooie foto’s en beelden, zodat we ze tijdens de viering op een groot scherm kunnen tonen.

Meer info

Gepubliceerd op woensdag 30 augustus 2023
Nieuwsoverzicht
medaille

Openingsuren & contact

Vrije tijd

Lees meer artikels over

Deel deze pagina